Bankenbelasting

De regering wil een bankenbelasting invoeren. Tijdens de kredietcrisis hebben banken in financiële nood overheidssteun ontvangen. De overheid wil daarom nu een financiële bijdrage van de banken vragen in de vorm van een bankenbelasting. Daarnaast moet de bankenbelasting het financiële stelsel gezonder maken doordat met deze belasting wordt geprobeerd de risico’s die banken – en daarmee de samenleving – lopen te beperken. Het is de bedoeling dat de bankenbelasting halverwege 2012 in werking treedt.

Bankenbelasting over ongedekte schulden

De bankenbelasting wordt geheven over de zogenoemde ongedekte schulden van banken. De ongedekte schulden van een bank blijven over na aftrek van onder meer het kapitaal (eigen vermogen) en de gedekte deposito’s (geld dat bij de bank in bewaring is gegeven) onder het depositogarantiestelsel.

Bankenbelasting voor banken actief in Nederland

De bankenbelasting geldt voor alle bancaire instellingen die in Nederland actief zijn. Dit zijn met name bancaire instellingen die van De Nederlandsche Bank (DNB) een bankvergunning hebben gekregen. Daarnaast gaat het om bancaire instellingen die wel over een soort ‘Europees bankpaspoort’ maar niet over een door DNB verleende bankvergunning beschikken en toch in Nederland actief mogen zijn. Het gaat om Europese banken die in Nederland bijvoorbeeld een vestiging hebben.

Bankenbelasting voor gezond financieel stelsel

Het is de bedoeling dat de bankenbelasting banken stimuleert om langlopende financieringen aan te gaan in plaats van kortlopende financieringen. Kortlopende financieringen (met voor banken aantrekkelijke lage rentes) hebben tijdens de kredietcrisis voor liquiditeitsproblemen bij banken gezorgd, waardoor overheidssteun nodig was. Deze vormgeving van de bankenbelasting moet de risico’s die banken – en daarmee de samenleving – lopen beperken. Dit komt de financiële stabiliteit ten goede.

Matigen van bonussen

Ten slotte is in de bankenbelasting een maatregel opgenomen die beoogt excessieve variabele beloningen (bonussen) van bestuurders van banken te matigen. Deze maatregel moet het vertrouwen in de bancaire sector verder vergroten.

Overdrachtsbelasting

De opbrengst uit de bankenbelasting wordt onder andere gebruikt om de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting te financieren.

Bron: Ministerie van Financiën

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie