Belastingdienst betaalt onterecht niet uit

De Nationale Ombudsman heeft een rapport gepubliceerd over de belastingdienst. Hieronder een samenvatting van dat rapport met aanbevelingen voor de belastingdienst.

Een mevrouw klaagt erover dat de Belastingdienst weigert de aan haar toekomende bedragen voor de zorgtoeslag en inkomstenbelasting opnieuw en dit keer op haar eigen rekeningnummer te storten.

De Belastingdienst gaf als reden aan dat de mevrouw zelf een onjuist rekeningnummer had opgegeven.

De mevrouw kon tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman door middel van de brief van 25 juni 2010 van de Belastingdienst aantonen dat de Belastingdienst had bevestigd dat het rekeningnummer voor de zorgtoeslag was gewijzigd. De Belastingdienst kon bedoelde brief echter niet in zijn systeem terugvinden. Naar aanleiding van bovengenoemde brief, besloot de Belastingdienst om de bedragen voor de zorgtoeslag alsnog aan de mevrouw over te maken.

Wat betreft de bedragen voor de inkomstenbelasting, liet de Belastingdienst weten dat niet (eenvoudig) te achterhalen was dat de mevrouw een verkeerd rekeningnummer had opgegeven. Daarom besloot de Belastingdienst ook de bedragen voor de inkomstenbelasting aan de mevrouw over te maken.

De klacht is gegrond wegens schending van het vereiste van adequate organisatorische voorzieningen. De Nationale ombudsman vindt het van groot belang dat relevante informatie correct geregistreerd en gearchiveerd wordt, zodat het niet verloren gaat. De Nationale ombudsman heeft met instemming kennisgenomen dat zowel de bedragen voor de zorgtoeslag als inkomstenbelasting alsnog aan de mevrouw zijn uitbetaald.

Bron: de Nationale ombudsman

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie