Eerste Kamer stemt in met bankenbelasting

Eerste Kamer stemt in met bankenbelasting

In een nieuwsbericht van 11 juli 2012 laat de rijksoverheid weten dat banken vanaf dit jaar door middel van de bankenbelasting een bijdrage gaan betalen aan de overheid, die de afgelopen jaren, noodgedwongen, fors heeft moeten investeren in de stabiliteit van de bancaire sector. De bankenbelasting beprijst zodoende de impliciete overheidsgarantie.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft in meerderheid ingestemd met de bankenbelasting. Banken met een (geconsolideerde) balans van meer dan 20 miljard euro gaan deze heffing betalen over hun ongedekte schulden. De heffing over langlopende schulden ligt daarbij lager dan die over kortlopende schulden.

Kredietverlening

Staatssecretaris Weekers van Financiën zal nauwlettend in de gaten houden dat de kredietverlening als gevolg van deze bankenbelasting niet in het geding komt. Zo heeft hij de Nederlandsche Bank gevraagd de kredietverlening te monitoren en heeft hij twee ‘alarmbellen’ geformuleerd. Deze ‘alarmbellen’ gaan af indien de kredietverstrekking twee kwartalen op rij afneemt of als er een forse krimp van de kredietverlening is te zien die de afgelopen 10 jaar niet is waargenomen. Weekers informeert de Senaat op haar verzoek uiterlijk 1 juni 2013 over de kredietverleningssituatie en zal, indien noodzakelijk, onmiddellijk ingrijpen.

Begrotingsakkoord 2013

De bankenbelasting, die structureel € 600 miljoen op moet leveren, maakt onderdeel uit van het Begrotingsakkoord 2013, gesloten door de Tweede Kamer fracties van de VVD, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie, en levert daarmee een bijdrage aan het houdbaar maken van de overheidsfinanciën.

Bron: rijksoverheid

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie