Eigen vermogen of vreemd vermogen

Aandelenkapitaal en agio zijn eigen vermogen. Een lening van de bank is in beginsel vreemd vermogen. Sommige vormen van financiering zijn echter niet zo duidelijk. De vraag komt dan op of er sprake is van eigen vermogen of vreemd vermogen?

Kwalificatie financiering

Een rechtspersoon of vennootschap die een financiering verstrekt aan een andere rechtspersoon of vennootschap moet in zijn jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening deze financiering op de juiste wijze opnemen. Hiervoor dient de financiering te worden gekwalificeerd als eigen vermogen of vreemd vermogen. Kapitaal of lening. Het betreft een materiële toets. Niet de juridische omschrijving is doorslaggevend, maar de feiten en omstandigheden van de situatie.

Kwalificatie als eigen vermogen

Hieronder tref je de criteria aan wanneer een financiering dient te worden gekwalificeerd als eigen vermogen:

  1. Geen verplichting tot betaling van rente en/of aflossing in wat voor vorm dan ook (uitbetaling kan ook plaatsvinden door uitgifte van aandelen, het verstrekken van leningen, etc)
  2. Recht op overschot bij liquidatie van de rechtspersoon of vennootschap bij liquidatie of ontbinding

Het allerbelangrijkste kenmerk van eigen vermogen is dat er geen verplichting bestaat voor de ontvanger van deze vorm van financiering om de verstrekte middelen weer terug te betalen aan de verstrekker.

Bij mezzanine of hybride financieringsvormen is dit onderscheid soms lastig te maken. Leningen die voor lange tijd zijn achtergesteld en een zeer lange looptijd hebben kunnen onder omstandigheden als eigen vermogen worden aangemerkt. De feitelijke omstandigheden zijn heirbij doorslaggevend.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie