Evaluatie horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht

Bij horizontaal toezicht gaat het om het beleid van de Belastingdienst om – uitgaande van wederzijds vertrouwen – met de belastingplichtige ondernemers en organisaties afspraken te maken over wat ieders verantwoordelijkheid en mogelijkheden zijn om de fiscale wettelijke verplichtingen na te komen. Dit wordt in convenanten vastgelegd.

Evaluatie horizontaal toezicht

De commissie Stevens, die de werkwijze Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst evalueert, oriënteert zich breed en wil daarom zoveel mogelijk meningen horen.

Van 24 januari tot en met 24 februari 2012 is er een internetconsultatie horizontaal toezicht Belastingdienst. Via de website kan iedereen zijn ervaring met en mening over horizontaal toezicht kenbaar maken.

Interviews horizontaal toezicht

De commissie voert daarnaast ook een aantal rondetafelgesprekken met de belastingplichtigen (grote ondernemingen, het midden- en kleinbedrijf en de non-profit sector), de advieswereld (fiscalisten en accountants), de wetenschappelijke wereld en de medewerkers van de Belastingdienst. Ook worden interviews gehouden met andere rijkstoezichthouders.

Enquête horizontaal toezicht

Verder laat de commissie in de periode half januari tot half februari een enquête uitvoeren onder de medewerkers van de Belastingdienst naar hun ervaringen en meningen over horizontaal toezicht.

Commissie Stevens

De commissie Stevens onderzoekt op verzoek van staatssecretaris Weekers van Financiën het beleid en de praktijk van het horizontaal toezicht. De centrale vraag in het onderzoek is of de Belastingdienst horizontaal toezicht efficiënt en effectief invult en of de bereidheid van ondernemers om aan hun belastingverplichtingen te voldoen door horizontaal toezicht wordt vergroot. De commissie komt in het voorjaar met haar rapport.

Bron: rijksoverheid

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie