Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders en peuterspeelzalen geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de wet kinderopvang. Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRKP staat, is er mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Bij gebruik van een peuterspeelzaal bestaat geen recht op kinderopvangtoeslag.

Sinds 1 juli 2010 is inzage in het register mogelijk.

Informatie in het LRKP

Wilt u weten of uw gastouder of kinderopvangvoorziening al is geregistreerd in het LRKP, bezoek dan de website van het LRKP.

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als u werkt of een opleiding volgt, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Als u een toeslagpartner heeft, moet u allebei werken of een opleiding volgen om in aanmerking te komen. Bovendien moet u gebruik maken van geregistreerde kinderopvang. Er is ook nog een aantal andere situaties waarin u mogelijk recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Waar moet ik als ouder op letten bij gastouderopvang?

Maakt u gebruik van gastouderopvang, dan is het verstandig een aantal zaken in de gaten te houden. Gastouders moeten ingeschreven zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als uw gastouder daarin is geregistreerd. Daarnaast moet u als vraagouder de kosten voor kinderopvang betalen aan het gastouderbureau, niet aan de gastouder.

Moet ik kinderopvangtoeslag terugbetalen als mijn gastouder niet op tijd is geregistreerd?

U hoeft de kinderopvangtoeslag over 2010 niet terug te betalen als u gebruik maakt van gastouderopvang en uw gastouder op 31 december 2010 nog niet was ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U moet wel aan alle overige voorwaarden voor het recht op kinderopvangtoeslag voldoen. Als u in 1 januari 2011 kinderopvangtoeslag wilt (blijven) ontvangen, dan moet uw gastouder wel vóór 1 januari 2011 zijn ingeschreven in het LRKP.

Bron: rijksoverheid

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie