Nieuw Bouwbesluit per 1 april 2012

Nieuw Bouwbesluit per 1 april 2012

De technische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen, veranderen op 1 april 2012 met een nieuw Bouwbesluit. Door het samenvoegen van diverse besluiten en regels is het aantal artikelen in het Bouwbesluit 2012 eenderde minder. Het kabinet zet daarmee een forse stap in het terugdringen van de regeldruk in het hele bouwproces.

Kwaliteit en veiligheid

Het Bouwbesluit 2012 stelt nieuwe eisen aan het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. De minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid wordt zo gewaarborgd, bijvoorbeeld op het gebied van de brandveiligheid. In slaapkamers van nieuwe woningen moet er voortaan een raam open kunnen en mogen ventilatieinstallaties minder geluid maken. Verder maken de verplichte buitenruimte zoals balkon of tuin en de buitenberging in het nieuwe Bouwbesluit hun rentree.

Verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen

Voor het verbouwen van leegstaande kantoren naar woningen is geen ontheffing van nieuwbouweisen meer nodig van de gemeente; er geldt nu een landelijk geldend verbouwniveau. Dit scheelt tijd en bespaart kosten. De sloop van een bouwwerk mag voortaan van start na een sloopmelding. Een vergunning is niet meer nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om het slopen van een gebouw met grotere hoeveelheden afval.

Bruikbaarheid en toepasbaarheid

Bij het opstellen van het nieuwe Bouwbesluit zijn  vertegenwoordigers van de bouwsector en de ‘bouwconsumenten’ betrokken. Praktijktesten gaven inzicht in bruikbaarheid en toepasbaarheid van de nieuwe voorschriften.

Meldpunt Bouwbesluit 2012

De Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat open voor vragen over van de nieuwe regels. Verder is er een Meldpunt Bouwbesluit 2012 waar gebruikers eventuele onduidelijkheden kunnen melden.

Bron: rijksoverheid

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie