Fiscaal uitvoeringsbeleid
sep24

Fiscaal uitvoeringsbeleid

De tweede paragraaf van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) gaat over fiscaal uitvoeringsbeleid. Fiscaal uitvoeringsbeleid Het fiscale uitvoeringsbeleid is de uitleg van het recht die door of namens de staatssecretaris van Financien is vastgelegd in beleidsregels volgens artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. Deze beleidsregels hebben generieke (algemene) werking. Ze gelden voor alle belanghebbenden in gelijke omstandigheden. In het...

Lees verder
Fiscale grensverkenning
sep23

Fiscale grensverkenning

Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB), paragraaf 4 gaat over  fiscale grensverkenning en strijd met goede trouw. Wat is fiscale grensverkenning? Van fiscale grensverkenning is sprake als de inspecteur van de belastingdienst in het vooroverleg een standpunt inneemt, de vragensteller zich hier niet in kan vinden en vervolgens probeert de casus, door telkens (kleine) wijzigingen aan te brengen, fiscaal net aanvaardbaar te presenteren....

Lees verder
Vooroverleg belastingdienst
sep23

Vooroverleg belastingdienst

De derde paragraaf van het Besluit Fiscaal Procesrecht gaat over vooroverleg met de belastingdienst. Wat is vooroverleg? Vooroverleg is overleg tussen de inspecteur van de belastingdienst aan de ene kant en de belanghebbende belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger aan de andere kant. Het doel van vooroverleg is een standpuntbepaling van de belastinginspecteur over de manier waarop het belastingrecht in een specifiek geval moet...

Lees verder
Btw vrijstelling ziekenhuizen (belastingplan 2015)
sep16

Btw vrijstelling ziekenhuizen (belastingplan 2015)

In het belastingplan 2015 is een passage opgenomen inzake de btw vrijstelling ziekenhuizen, zoals deze geregeld is in art. 11.1.c van de Wet op de omzetbelasting 1968. Btw vrijstelling ziekenhuizen Voor toepassing van de btw vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van in een inrichting opgenomen personen (ziekenhuizen en andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen) wordt als voorwaarde gesteld dat met die prestaties geen winst...

Lees verder
Belastingplan 2015
sep16

Belastingplan 2015

Het belastingplan 2015 is dit jaar beperkt tot uitsluitend het wetsvoorstel belastingplan 2015. In dit wetsvoorstel zijn naast de maatregelen als gevolg van de koopkrachtbesluitvorming alleen de maatregelen opgenomen die voortvloeien uit politieke afspraken, waarvan het wenselijk is dat zij per 1 januari 2015 in werking treden of die de uitvoering versterken dan wel de uitvoeringslasten verlichten en derhalve bijdragen aan...

Lees verder
AOW leeftijd omhoog per 1 januari 2015
jul31

AOW leeftijd omhoog per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 gaat de AOW leeftijd omhoog. AOW leeftijd omhoog De AOW leeftijd gaat sinds 2013 in stappen omhoog. Op dit moment bedraagt de AOW leeftijd 65 jaar en 2 maanden. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de AOW leeftijd 65 jaar en 3 maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW leeftijd 67 jaar zijn. Op Rijksoverheid.nl staat een schema waarin u ziet wat de komende jaren de AOW leeftijd wordt. Wanneer bereik ik de AOW-leeftijd?...

Lees verder