Vooroverleg belastingdienst

De derde paragraaf van het Besluit Fiscaal Procesrecht gaat over vooroverleg met de belastingdienst.

Formeel belastingrecht

Wat is vooroverleg?

Vooroverleg is overleg tussen de inspecteur van de belastingdienst aan de ene kant en de belanghebbende belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger aan de andere kant. Het doel van vooroverleg is een standpuntbepaling van de belastinginspecteur over de manier waarop het belastingrecht in een specifiek geval moet worden toegepast.

Waarom vooroverleg?

De inspecteur van de belastingdienst loopt door het innemen van een standpunt met betrekking tot de rechtsgevolgen van een voorgelegde specifieke situatie vooruit op de heffing of de uitvoering van andere aan de inspecteur opgedragen taken. Dit biedt de belastingplichtige/belanghebbende zekerheid omtrent de fiscale gevolgen van de voorgelegde situatie.

Waarover is vooroverleg mogelijk?

Het specifieke geval kan zowel al verrichte als voorgenomen (rechts)handelingen betreffen.

Let op! Het geven van belastingadviezen behoort niet tot de taken van de belastingdienst. Daarnaast is fiscale grensverkenning door middel van vooroverleg niet toegestaan.

Bron: Besluit Fiscaal Bestuursrecht

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op