BTW acupunctuur 21%

BTW acupunctuur 21%

De Nederlandse vereniging voor acupunctuur (NVA) geeft op haar facebookpagina aan te zijn verrast door het Lenteakkoord, waarin € 1,6 miljard bezuiniging op de zorg. Hierdoor dreigt acupunctuur belast te worden met 21% BTW.

Lenteakkoord

De NVA citeert vervolgens letterlijk uit het Lenteakkoord inzake BTW op BIG. Met ingang van 1 januari 2013 zal de BTW-vrijstelling voor gezondheidskundige verzorging van de mens door zorgverleners met de vereiste beroepskwalificaties beperkt worden tot die gezondheidskundige diensten die worden uitgevoerd door een BIG-beroepsbeoefenaar en ook behoren tot de uitoefening van dat BIG-beroep.

Complementair werkende artsen

Voor complementair werkende artsen betekent dit een fiscaal onderscheid tussen reguliere en alternatieve behandelingen, de vrijstelling voor psychologische diensten wordt beperkt tot alleen door GZ-psychologen geleverde diensten. Voor pedagogen, osteopaten, acupuncturisten en chiropractoren eindigt de vrijstelling. De kinder- en jeugdpsycholoog (inclusief specialist), de psycholoog arbeid en gezondheid en de orthopedagoog-generalist (en specialist) zijn weliswaar niet BIG maar wel gelijkwaardig aan de BIG-geregistreerde dienstverleners en behouden dus de vrijstelling.

Consequenties van het lenteakkoord

Iedere behandeling met acupunctuur, homeopathie etc. zal met BTW belast worden en wel 21%! Voor de patiënten kan dat betekenen, dat de behandelaar deze BTW (geheel of gedeeltelijk) zal doorberekenen in de consultprijs. Daar de zorgverzekeraars hun budgetten voor de alternatieve therapieën bijna zeker niet gaan verhogen, betekent het dat de patiënt minder behandelingen vergoed krijgt. Opmerkelijk is dat nergens in Europa de behandelingen van alternatief werkende BIG-geregistreerde therapeuten (artsen, fysiotherapeuten, HBO-verpleegkundigen enz.) belast worden met BTW.

NVA laat het er niet bij zitten

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur laat op haar facebookpagina weten dat zij dit niet zomaar accepteren. Zij hebben al contact opgenomen met een groot advocatenbureau. Daarnaast hebben zij de hulp ingeroepen van Europese en Nederlandse zusterorganisaties, en natuurlijk de patiëntenorganisaties, met als eerste de Nederlandse Patiënten organisatie voor Acupunctuur.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie