Belasting bij invoer

Moet ik belasting betalen bij de invoer van goederen?

Veel mensen vragen zich af wat de regels nu precies zijn bij de invoer van goedereren, en dan met name op het gebied van belastingheffing. De rijksoverheid heeft hierover een mooi artikel geschreven.

Bij invoer van goederen van buiten de Europese Unie in Nederland moet u meestal invoerrechten betalen. Invoerrechten (douanerechten) zijn belastingen die bij het invoeren van goederen worden geheven. Hoeveel invoerrechten u moet betalen, hangt af van het soort goederen. De hoogte van de invoerrechten is in de hele Europese Unie (EU) gelijk.

Interne markt

Binnen de EU bestaat vrij goederenverkeer tussen alle EU-landen. U hoeft dus geen invoerrechten te betalen als u goederen vanuit een EU-land invoert in Nederland.

BTW, accijns en verbruiksbelasting

Daarnaast moet u bij invoer (zowel van binnen als van buiten de EU) meestal BTW en soms accijns, verbruiksbelasting of andere heffingen betalen.

BTW

Naast invoerrechten moet u meestal BTW betalen. Het BTW-tarief is hetzelfde als het tarief bij binnenlandse leveringen (19%).

Verleggingsregeling bij invoer

Als u regelmatig goederen uit een land buiten de Europese Unie invoert, kunt u voor de BTW gebruikmaken van de zogenoemde verleggingsregeling bij invoer. Die regeling houdt in dat u de BTW niet betaalt bij de douane op het moment van de invoer, maar dat u de BTW aangeeft in uw aangifte omzetbelasting. Als u daar recht op heeft, kunt u de BTW in diezelfde aangifte weer als voorbelasting aftrekken. Dit biedt een groot liquiditeitsvoordeel! Maak hier dus gebruik van! Om gebruik te kunnen maken van de verleggingsregeling, heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen bij de belastingdienst.

Accijns en verbruiksbelasting

Bij invoer van accijnsgoederen moet u accijns betalen. Accijnsgoederen zijn bijvoorbeeld bier, wijn, tussenproducten zoals port en sherry, andere alcoholhoudende producten, tabaksproducten en minerale oliën zoals diesel of LPG. Bij invoer van alcoholvrije dranken en pruimtabak en snuiftabak moet u verbruiksbelasting betalen.

Andere heffingen

Soms moet u bij de invoer van goederen nog andere heffingen betalen, zoals landbouwheffingen bij de invoer van landbouwproducten of antidumpingheffingen. Antidumpingheffing wordt geheven om te voorkomen dat producten op de Europese markt verschijnen tegen bijzonder lage prijzen.

Vrij goederenverkeer EU

Binnen de EU is officieel geen sprake meer van invoer en uitvoer. Sinds het afschaffen van de binnengrenzen in de EU is er vrij goederenverkeer tussen alle EU-landen. U betaalt dus geen invoerrechten. U krijgt wel te maken met speciale belastingregelingen, zoals voor de BTW. Daarnaast betaalt u accijns of verbruiksbelasting als u goederen invoert waarvoor deze belastingen verschuldigd zijn.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie