Belastingplicht bv in oprichting voor de btw

Belastingplichtige voor de btw is de ondernemer. De vraag is hoe dat werkt voor een bv in oprichting. Is de bv al belastingplichtige in de voorfase?

Bv in oprichting (i.o.)

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de bv in oprichting en de daarna ontstane bv. Voor de btw is er sprake van twee verschillende belastingplichtige ondernemers. Beide ondernemers kunnen btw als voorbelasting aftrekken in verband met gedane investeringen en gemaakte kosten.

Bv in oprichting inschrijven belastingdienst

In de voorperiode wordt/worden de oprichter(s) aangemerkt als btw ondernemer. Zij hebben gezamenlijk recht op aftrek van voorbelasting. Het is dus van groot belang om de bv i.o. in te schrijven bij de belastingdienst en btw-aangifte te doen. Deze btw kan later namelijk niet bij de bv in aftrek worden genomen!

Bv in oprichting btw nummer

Het veranderen van de rechtsvorm van de onderneming, waaronder de overgang van bv i.o. naar bv, beschouwt de belastingdienst als een staking van de ondernemersactiviteiten. Het bedrijf met de nieuwe rechtsvorm beschouwt de belastingdienst als een nieuw gestarte onderneming. Geef de verandering aan de belastingdienst door. De onderneming krijgt dan een nieuw btw-nummer.

Overgang

De overgang van de bv in oprichting naar een bv kan voor de btw worden gezien als een overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van art. 37d Wet OB. Dit betekent dat alle rechten en plichten mee overgaan op de bv.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op