BTW aftrekken

BTW aftrekken

BTW over zakelijke uitgaven kunt u aftrekken als voorbelasting. Maar kosten over vrijgestelde goederen en diensten zijn niet aftrekbaar. Met welke voorwaarden en regels moet u rekening houden als u BTW wilt terugvorderen? U leest het hier.

Aftrek van voorbelasting

Als u uitgaven doet voor uw onderneming, brengen leveranciers u BTW in rekening. Deze BTW kunt u aftrekken van de BTW die u over uw omzet aan de belastingdienst betaalt. Dit wordt ‘aftrek van voorbelasting’ genoemd.

Wat moet u doen?

In uw administratie houdt u bij hoeveel BTW uw leveranciers u in rekening hebben gebracht, en hoeveel BTW u hebt berekend aan klanten. Op uw aangifte BTW vermeldt u de BTW die u moet betalen over uw omzet. Daarvan trekt u de BTW af die uw leveranciers u in die periode in rekening hebben gebracht. Het verschil betaalt u aan de belastingdienst.

Zakendoen met het buitenland

Als u zaken doet met het buitenland, gelden afwijkende regels voor het aftrekken van BTW. U verlegt dan meestal de BTW, of de BTW wordt naar u verlegd. Dit betekent dat niet de leverancier, maar de afnemer BTW aan de belastingdienst betaalt.

Bijzondere situaties

In een aantal gevallen betaalt u geen BTW aan leveranciers, maar kunt u toch BTW aftrekken. En ook hoeven BTW-facturen niet altijd aan alle voorwaarden te voldoen.

Zakelijke kosten

Over een aantal uitgaven mag u de BTW niet aftrekken. Vaak zijn deze uitgaven wel aftrekbaar als zakelijke kosten voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

BTW auto

De kosten van uw zakenauto kunt u aftrekken. Als u en uw medewerkers de auto van de zaak ook privé gebruiken, moet u daarover BTW betalen.

Vanaf 1 juli 2011 gelden er nieuwe regels voor het privégebruik van de auto van de zaak. Hebt u te maken met BTW op privégebruik van een auto van de zaak? Houdt u er dan rekening mee dat u in 2011 zowel de regels tot 1 juli 2011, als met de nieuwe regels vanaf 1 juli 2011 voor u gelden.

In uw laatste aangifte van 2011 past u beide regelingen toe. De oude regeling tot 1 juli en de nieuwe regeling vanaf 1 juli. Vanaf 1 januari 2012 past u vervolgens alleen de nieuwe regels toe.

Privégebruik

Gebruikt u goederen of diensten van uw bedrijf ook privé? Bijvoorbeeld voor uzelf of uw personeel? Dan mag u soms voor dat privégebruik geen BTW aftrekken. In andere gevallen trekt u de BTW wel af, maar betaalt u ook BTW voor het privégebruik. Hier leest u alles over de verschillende mogelijkheden.

Gebruik door uzelf

Onder privégebruik van goederen en diensten door uzelf, valt ook het gebruik door bijvoorbeeld uw familie.

Van privégebruik is sprake als u:

  • goederen voor privégebruik aan uw bedrijf onttrekt. U koopt bijvoorbeeld een nieuwe computer voor uw bedrijf. De oude computer gebruikt u daarna alleen nog privé
  • goederen of diensten koopt die u zowel zakelijk als privé gebruikt. U gebruikt bijvoorbeeld uw bedrijfscomputer ook privé of u laat een bedrijfspand schilderen dat u ook privé gebruikt.

Gebruik door uw personeel

Maakt uw personeel privé gebruik van goederen of diensten die u met BTW hebt gekocht? Dan mag u de BTW van die aankopen vaak niet, of maar gedeeltelijk aftrekken.

Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken

Geeft u uw klanten een relatiegeschenk? Heeft uw bedrijf een bedrijfskantine of andere voorzieningen voor uw personeel? De BTW over deze kosten kunt u slechts beperkt aftrekken.

Belaste en vrijgestelde omzet

Hebt u zowel omzet waarover u BTW moet betalen, als omzet die is vrijgesteld van BTW? Dan doet u waarschijnlijk uitgaven voor zowel de belaste als de vrijgestelde omzet. U kunt alleen BTW aftrekken voor uitgaven die u doet voor belaste omzet.

Welke BTW aftrekbaar?

Als u zowel belaste als vrijgestelde omzet hebt, hebt u te maken met 3 soorten uitgaven:
1. goederen en diensten die u alleen gebruikt voor belaste omzet
De BTW die u hierover betaalt, is aftrekbaar.
2. goederen en diensten die u alleen gebruikt voor vrijgestelde omzet
De BTW die u hierover betaalt, is niet aftrekbaar.
3. goederen en diensten die u zowel gebruikt voor belaste als voor vrijgestelde omzet
De BTW die u hierover betaalt, is gedeeltelijk aftrekbaar. Bij de aanschaf maakt u een inschatting in hoeverre u het goed of de dienst gaat gebruiken voor belaste omzet.

Inschatting maken en herzien

Bij uw uitgaven schat u in voor welk gedeelte u de goederen of diensten gebruikt voor belaste of voor vrijgestelde omzet. Voor het belaste gebruik mag u BTW aftrekken als voorbelasting. Aan het einde van het jaar beoordeelt u of u de inschatting moet herzien.

Voorbeeld

U hebt een bedrijf voor taxi- en ambulancevervoer. Taxivervoer is belast, ambulancevervoer is vrijgesteld. U doet de volgende uitgaven:

  • reparatie taxi: € 1.000 + € 190 btw
  • aankoop brancard: € 1.200 + € 228 btw

U mag de BTW op de reparatie van de taxi volledig aftrekken, want u gebruikt de taxi volledig voor belaste omzet. U mag BTW op de brancard niet aftrekken, want u gebruikt deze voor vrijgestelde omzet.

Investeringsgoederen

Koopt u investeringsgoederen die u zowel gebruikt voor belaste als voor vrijgestelde omzet? Dan gelden andere regels voor het herzien van de BTW dan bij de overige uitgaven.Dan moet u gedurende meerdere jaren kijken of uw belaste gebruik van het 1e jaar overeenkomt met het gebruik van de latere jaren. Dit heet de herzieningsperiode.

Herzieningsperiode

Bij onroerende goederen geldt een herzieningsperiode van 9 jaar, volgend op het jaar van ingebruikname. Bij roerende goederen is dit 4 jaar.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie