BTW ondernemer

Het begrip BTW ondernemer is ruim. Het is niet gelijk aan het begrip ondernemer voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het is ruimer. In tegenstelling tot voor ondernemerschap voor de IB of VPB is een winststreven niet nodig om als ondernemer voor de BTW te kwalificeren.

Wie is  BTW ondernemer?

Ondernemer is ieder die zelfstandig een bedrijf uitoefent. Hieronder wordt ook verstaan:

Ieder

Niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen zoals BV, NV, stichting en vereniging en andere samenwerkingsverbanden maatschap, vof en cv kunnen ondernemer zijn voor de omzetbelasting. Ter vergelijking: vennoten van een vof zijn voor de inkomstenbelasting ieder afzonderlijk belastingplichtig. Elk samenwerkingsverband dat als zodanig aan het economische verkeer deelneemt kan ondernemer voor de BTW zijn. Ook buitenlandse (rechts)personen kunnen ondernemer zijn voor de Nederlandse BTW.

Ook overheidslichamen kunnen ondernemer zijn voor de omzetbelasting.

Bedrijf of beroep (economische activiteiten)

Als je een economische activeit ontplooit ben je ondernemer voor de BTW. Het maakt, in tegenstelling tot de inkomstenbelasting, niet uit of je voordeel behaalt of denkt te behalen.
In het Ainārs Rēdlihs arrest heeft het HvJ EU zelfs houtleveringen door een natuurlijke persoon uit zijn eigen tuin/bos als economische activiteit gekwalificeerd. Incidentele prestaties en hobby-activiteiten worden van de heffing uitgesloten. Hier loopt dus een dunne scheidslijn!
Om van een economische activiteit te kunnen spreken moet er een vergoeding worden gevraagd voor de verrichte prestatie. Slechts het verrichten van prestaties om niet, leidt niet ondernemerschap voor de omzetbelasting.

Zelfstandig

Door de zelfstandigheidseis worden mensen in loondienst (werknemers) uitgesloten. Er is dan namelijk een verhouding van ondergeschiktheid ten aanzien van de werkgever.

Exploitatie van een vermogensbestanddeel

Door ondernemerschap te constateren bij de exploitatie van een vermogensbestanddeel wordt een grote groep toegevoegd aan de belastingplichtigen voor de BTW. Een vermogensbestanddeel komt voor in een grote hoeveelheid soorten en maten. Het kan een onroerende zaak zijn, maar ook een roerende zaak of een vermogensrecht.
Exploitatie houdt in dat de eigenaar het vermogensbestanddeel gebruikt om opbrengst te behalen. Denk aan de meneer hierboven die hout kapte uit zijn bos om aan mensen in het dorp te verkopen tegen een kleine vergoeding.
Andere voorbeelden zijn:
  • De verhuur van onroerende zaken, zoals een woning of een hal
  • Het vestigen van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik, erfpacht of opstal
  • Het vragen van een vergoeding (licentie/fee) voor een auteursrecht of goodwill

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie