Aanvragen subsidie afgewezen ogv vastgesteld subsidieplafond

Rechtbank Midden Nederland heeft op 17 april 2014 een uitspraak gedaan inzake aanvragen om subsidie die zijn afgewezen op grond van een vastgesteld subsidieplafond.

Subsidieplafond

De Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben in redelijkheid gebruik kunnen maken van hun bevoegdheid een subsidieplafond in te stellen. Het beroep op gerechtvaardigd vertrouwen onder verwijzing naar afspraken tussen het Rijk en de provincies, slaagt niet, omdat deze afspraken niet kunnen worden gekwalificeerd als een concrete en ondubbelzinnige toezegging jegens Stichting Landelijk Fiets Platform en Stichting Wandelnet.

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2014:1483 

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie