Onvoorwaardelijk recht op levering van aandelen is loon

Werknemer en werkgever hebben op 1 maart 2006 een arbeidsovereenkomst ondertekend. Naar het oordeel van de rechtbank heeft werknemer met het sluiten van deze overeenkomst op 1 maart 2006 een onvoorwaardelijk recht op levering van 250.000 aandelen in werkgever verkregen, welk recht verband houdt met zijn dienstbetrekking bij werkgever. Dit volgt uit deze overeenkomst, welke erop neerkomt dat werknemer, in verband met zijn dienstbetrekking bij werkgever, op de dag van ondertekening van de arbeidsovereenkomst recht heeft gekregen op 250.000 aandelen in werkgever. Als gevolg hiervan zijn deze aandelen tot het loon van werknemer gaan behoren.

Bron: LJN: BU6652, Rechtbank Arnhem , AWB 10/1265 en 10/1297

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie