Pakket met maatregelen tegen belastingontwijking in Ecofin feb 2016

 

De Europese Commissie zal in de komende Ecofinraad op 11 en 12 februari 2016 een presentatie geven over haar pakket met maatregelen tegen belastingontwijking, dat zij op 28 januari jl. heeft gepubliceerd.Pakket met maatregelen tegen belastingontwijking

Het pakket bevat onder meer een richtlijnvoorstel met maatregelen tegen belastingontwijking, een richtlijnvoorstel voor country-by-country reporting van bedrijven aan belastingdiensten en een Mededeling over een externe strategie voor de EU voor effectieve belastingheffing.

Kabinetsstandpunt

Het kabinetsstandpunt met betrekking tot het pakket zal binnenkort naar de Kamer worden gestuurd in de vorm van een BNC-fiche. Het Nederlandse voorzitterschap wil aan deze voorstellen van de Commissie hoge prioriteit geven. Inzet is om over beide richtlijnen die de Commissie voorstelt, een politiek akkoord te bereiken tussen de lidstaten nog tijdens het Nederlands voorzitterschap.

De voorstellen sluiten voor een belangrijk deel aan bij de uitkomsten van het BEPS-project van de OESO, waaraan Nederland en veel andere lidstaten actief hebben deelgenomen. Daarnaast zijn aan BEPS gerelateerde onderdelen van het voorstel voor de gemeenschappelijke geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) de laatste maanden ook al meerdere keren door de lidstaten besproken. Deze onderdelen zijn nu in het richtlijnvoorstel met maatregelen tegen belastingontwijking opgenomen.

Bron: rijksoverheidAuteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op