Vrijstelling BTW voor watersportorganisaties

De overheid heeft een wijziging doorgevoerd voor de vrijstelling BTW voor watersportorganisaties. Vanaf 1 januari 2017 zijn watersportorganisaties zonder winstoogmerk vrijgesteld van BTW. Dit geldt voor alle havenwerkzaamheden die zij verrichten voor hun leden.

Verder zijn de verhuur van lig- en bergplaatsen aan leden alleen nog vrijgesteld als de vaartuigen geschikt zijn voor sportbeoefening. Watersportorganisaties zonder winstoogmerk zijn vanaf 1 januari 2017 ook vrijgesteld voor havenwerkzaamheden wanneer zij personeel in dienst hebben. Dit geldt ongeacht de hoogte van het salaris van het personeel. Vanaf 1 januari 2017 geldt de vrijstelling niet meer voor de verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken niet geschikt en noodzakelijk zijn voor sportbeoefening.Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie had al eerder beslist dat er een te ruime toepassing van de vrijstelling is, omdat een dergelijke vrijstelling ook de verhuur omvat van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die niet nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding. De vrijstelling ging daarom verder dan artikel 132, lid 1, onderdeel m, van de BTW-Richtlijn. Nederland kent daarnaast de vrijstelling alleen toe als de watersportvereniging werkt met vrijwilligers en niet als één of meer personen in dienstbetrekking werkzaam zijn. Het EU-Hof besliste dat dit een te strikte toepassing van de vrijstelling is.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op