Executoriale veilingverkoop

Executoriale veilingverkoop

Veilinghouders kunnen op de veilingverkopen van margegoederen de margeregeling toepassen. Voorwaarde daarbij is dat de veilinghouder aannemelijk maakt dat hij de goederen verkregen heeft van niet-aftrekgerechtigde leveranciers. Dit geldt ook bij een executoriale verkoop in opdracht van bijvoorbeeld een pandhouder. Vaak is dan niet duidelijk of de pandgever al dan niet aftrekgerechtigd voor dat goed was. De veilinghouder kan dan in beginsel de margeregeling niet toepassen.

Goedkeuring

Uit praktische overwegingen is goedgekeurd dat veilinghouders bij executoriale verkoop de margeregeling toepassen. Daaraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:
a. het aangebrachte goed verkeert kennelijk in gebruikte staat; en
b. voor de levering aan de veilinghouder wordt geen factuur uitgereikt waarop afzonderlijk BTW is vermeld.

De veilinghouder die gebruik maakt van deze goedkeuring, mag eventueel nagefactureerde BTW niet in aftrek brengen. Daarnaast moet hij voldoen aan alle verplichtingen die zijn verbonden aan toepassing van de margeregeling. Dit houdt onder andere in dat hij bij de verkoop geen factuur mag uitreiken waarop hij afzonderlijk BTW in rekening brengt.

Als het geveilde goed afkomstig is van een ander dan een ondernemer, zal de veilinghouder een inkoopverklaring moeten opmaken en bewaren. De inkoopverklaring
hoeft in dit geval niet de verklaring te bevatten van de leverancier dat hij voor dat goed geen BTW in aftrek heeft gebracht. Voldoende is dat de opdrachtgever van de executoriale verkoop de inkoopverklaring heeft ondertekend.

Bron: Besluit omzetbelasting: margeregeling (Besluit van 4 juli 2007 nr. CPP2007/948M, Stcrt. nr. 133)

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie