BTW gemeente: samenwerkingsverbanden

Nu de fusie en overnamegolf in het bedrijfsleven een beetje is afgenomen ontstaat er gedwongen door de bezuinigingen een nieuwe trent: samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Samenwerkingsverbanden bestaan in alle soorten en maten, waarvan de minst vergaande vorm een simpele onderlinge afspraak is en de meest vergaande vorm het gezamenlijk oprichten van een nieuwe entiteit, zoals een stichting of een besloten vennootschap (BV).Financiering samenwerkingsverbanden

Deze entiteiten kunnen, afhankelijk van de activiteiten, op verschillende manieren worden gefinancierd. Dit kan aan de voorkant door middel van een subsidie, maar ook aan de achterkant door middel van het achteraf verdelen van de kosten die de entiteit heeft gemaakt.  van de werkzaamheden van de stichting via een verdeelsleutel.

BTW plicht samenwerkingsverband

Of een dergelijke stichting of BV belastingplichtig is voor de BTW hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval. Als er geen sprake is van BTW-plicht, kan de voorbelasting ook niet in aftrek worden genomen door de entiteit. Dit leidt tot een kostenstijging. De stichting of BV zal deze BTW namelijk als kosten doorberekenen aan de afnemers van haar diensten (de samenwerkende gemeenten). Hiervoor is de zogeheten transparantiemethode in het leven geroepen.

Transparantiemethode

De transparantiemethode maakt het onder specifieke voorwaarden mogelijk voor samenwerkingsverbanden om de door het samenwerkingsverband betaalde BTW door te schuiven naar de samenwerkende gemeenten. Deze gemeenten hebben natuurlijk ook geen recht op aftrek van voorbelasting. Het voordeel hiervan is echter dat deze gemeenten de BTW in beginsel kunnen terugvragen bij het BTW compensatiefonds.

Conclusie en aanbeveling

In de praktijk blijkt dat veel gemeenten geen gebruik maken van de transparantiemethode. Hiermee boren deze gemeenten zichzelf hoogstwaarschijnlijk een hoop geld door de neus. Wij raden deze gemeenten aan goed uit te (laten) zoeken of zij deelnemen aan samenwerkingsverbanden waarin met toepassing van de transparantiemethode een grote besparing kan worden gecreëerd. Deze besparing kan onder omstandigheden ook nog met terugwerkende kracht worden bereikt.
Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op