Nieuwe vervoermiddelen en margeregeling

Nieuwe vervoermiddelen en margeregeling

De wederverkoper kan de margeregeling toepassen op gebruikte goederen die hij gekocht heeft van niet-aftrekgerechtigde leveranciers. Dit geldt in beginsel ook voor gebruikte vervoermiddelen die voldoen aan de wettelijke
definitie van nieuw vervoermiddel. In het binnenlandse handelsverkeer kan de wederverkoper deze vervoermiddelen leveren onder de margeregeling.

Oorsprongslandbeginsel en bestemmingslandbeginsel

Toepassing van de margeregeling bij intracommunautaire levering van deze vervoermiddelen, zou inhouden dat BTW geheven wordt volgens het oorsprongslandbeginsel. Dat is in strijd met de bedoeling van de richtlijngever. Nieuwe maar beperkt gebruikte vervoermiddelen, die intracommunautair geleverd worden, worden om die reden dan ook niet
aangemerkt als gebruikt goed. De BTW wordt daardoor geheven volgens het bestemmingslandbeginsel. De Nederlandse wederverkoper verricht dus een levering tegen het nultarief, terwijl de afnemer een belaste intracommunautaire verwerving verricht.

Cumulatie van BTW voorkomen

Om cumulatie van BTW bij deze leveringen te voorkomen, heeft de wetgever een bijzondere regeling getroffen. De
wederverkoper kan de BTW in de aankoopprijs van dat vervoermiddel in aftrek brengen. Niet van belang is dat deze BTW niet op de voorgeschreven wijze is gefactureerd. Het aftrekrecht ontstaat op het tijdstip waarop de wederverkoper het vervoermiddel intracommunautair levert. De BTW is het laagste van de volgende twee bedragen:
a. de BTW in de aankoopprijs; deze bedraagt 19/119 deel van de aankoopprijs, nadat deze is verminderd met het daarin begrepen bedrag aan BPM; en
b. de BTW, die de wederverkoper verschuldigd zou zijn als hij het nultarief niet zou toepassen;
de BTW bedraagt dan 19% over de vergoeding.

De wederverkoper moet de BTW in de aankoopprijs aantonen. Hij kan dit doen met bescheiden als een originele factuur, een inkoopverklaring of een betalingsbewijs.

Bron: Besluit omzetbelasting: margeregeling (Besluit van 4 juli 2007 nr. CPP2007/948M, Stcrt. nr. 133)

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie