Onjuiste BTW-aangiften kosten advocaat-belastingadviseur € 25.000

Onjuiste BTW-aangiften kosten advocaat-belastingadviseur € 25.000

Het Openbaar Ministerie is een transactie overeengekomen met een advocaat-belastingadviseur, blijkt uit een persbericht van 25 juni 2012.

Functioneel Parket

Onjuiste BTW-aangiften

De man werd verdacht van het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting over de jaren 2009 en 2010 voor zijn eigen B.V. Hij gaf minder omzet aan de Belastingdienst op, dan hij factureerde aan zijn klanten en vroeg ook ten onrechte omzetbelasting terug. Het nadeelbedrag voor de Belastingdienst bedroeg ongeveer 200.000 euro, welk bedrag inmiddels volledig is terugbetaald. De Belastingdienst kwam de fraude op het spoor na een controle, waarna een strafrechtelijk onderzoek is gestart.

Verklaring van verschillende termen

Taakstraf

Straf die bestaat uit het verrichten van een opgelegde taak. De veroordeelde moet gedurende een bepaalde tijd onbetaalde arbeid verrichten, zoals onderhoudswerk of schoonmaken Ook bekend als werk- of leerstraf, dienstverlening of alternatieve straf. De taakstraf komt in de plaats van onvoorwaardelijke gevangenisstraf van hoogstens zes maanden. Zij kan alleen worden verleend als de verdachte daar persoonlijk om vraagt.
Transactie

Schikking. Door het betalen van een geldsom, voorgesteld door de officier van justitie, kan de verdachte bij lichte misdrijven voorkomen dat hij voor de rechter moet komen.
Advocaat

De raadsman van een verdachte. Behartigt zijn juridische belangen. Houdt namens de verdachte een pleidooi in de rechtszaal.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie