Overgangsregeling BTW-verhoging

Per 1 oktober 2012 wordt het hoge BTW tarief verhoogt van 19% naar 21%. Hierbij hoort een overgangsregeling. De hoofdregel is:
het moment van presteren bepaalt het tarief.
Waarschijnlijk volgt er nog een beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën voor specifieke situaties, zoals bij aankoop van een nieuwbouwwoning of om de administratieve lasten in verband met de BTW-verhoging te verminderen.

Overgangsmaatregelen BTW verhoging

De voorgestelde overgangsregeling gebaseerd op het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 bepaalt:

  1. Het hoge tarief van 19% geldt als u een goed levert of een dienst verricht vóór 1 oktober 2012. Dat geldt ook als u de factuur op of na 1 oktober 2012 uitreikt en/of de betaling op of na 1 oktober 2012 ontvangt;
  2. Verricht u een goederenlevering of dienst op of na 1 oktober 2012, dan geldt als hoofdregel dat het nieuwe tarief van 21% van toepassing is. Als u voor 1 oktober 2012 factureert en/of de betaling ontvangt, is hierbij in eerste instantie nog 19% btw verschuldigd. Het verschil tussen 19% en 21% bent u volgens deze overgangsregeling op 1 oktober 2012 verschuldigd aan de fiscus. Dat wil zeggen, in de btw-aangifte over oktober 2012, dan wel over het vierde kwartaal van 2012;
  3. Als u op grond van een vóór 1 oktober 2012 gesloten overeenkomst na 30 september 2012 een onroerende zaak levert of een bouwwerk oplevert tegen een vergoeding die vervalt in termijnen, blijft over de termijnen die vóór 1 oktober 2012 zijn vervallen het 19%-tarief van toepassing.

Moment van presteren doorslaggevend

Volgens de aan het begin van dit artikel vermelde hoofdregel is het moment van presteren doorslaggevend. Het moment van uitreiken van de factuur is niet van belang. Mogelijk volgen nog beleidsbesluiten van de staatssecretaris van Financiën met nadere goedkeuringen in de praktische sfeer. Dit was ook zo bij de laatste BTW verhoging in 2001.

Ondernemers die geen (volledig) recht op BTW aftrek hebben

In veel B2B-situaties zal de tariefsverhoging niet nadelig voor de afnemer zijn, omdat de afnemer volledig recht op aftrek van btw heeft. Dit geldt echter niet voor alle ondernemingen en/of organisaties. Als u niet alle BTW in aftrek kunt brengen krijgt u liever 19% dan 21% in rekening gebracht. Let hier dus goed op met het plannen van uw investeringen.

Aanpassing administratie

Pas zo snel mogelijk uw administratie aan en breng mogelijke problemen nu alvast in kaart.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie