BTW privégebruik auto: overzicht

Overzicht BTW privégebruik auto

In dit artikel proberen wij de BTW-regels voor privégebruik auto van de zaak op een rijtje te zetten. De oude regels tot en met juni 2011 en de gewijzigde nieuwe regels vanaf 1 juli 2011. Ook geven wij aan hoe u bezwaar kunt maken tegen de laatste BTW-aangifte 2011.

Tot en met juni 2011

Eenmanszaken

Indien een ondernemer met een eenmanszaak een auto op de zaak had gezet kon hij de BTW volledig in aftrek brengen (aanschaf, onderhoud en brandstof). In de laatste BTW-aangifte van het jaar diende hier vervolgens een correctie op te worden aangebracht voor het privégebruik. Deze BTW-correctie vond plaats op basis van het forfait voor de auto van de zaak (bijtelling) in de inkomstenbelasting/loonbelasting. Voor de BW-correctie nam men 12% van het IB-forfait. Een en ander op grond van artikel 15 van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting). Hoe zuiniger de auto, hoe lager de correctie dus.
Indien de auto niet op de zaak was gekocht, maar in privé of bij margeauto’s mocht de ondernemer alle BTW op onderhoud en brandstof in aftrek brengen en hier aan het eind van het jaar de zogenaamde 75%-regeling op toepassen, waarbij 75% van de totale kosten als zakelijke kosten werden aangemerkt.
Woon-werkverkeer kwalificeerde als zakelijke kilometers.

Werknemers

Voor werknemers kon men alle BTW-kosten in verband met hun auto van de zaak in aftrek brengen bij de werkgever (aanschaf/lease,onderhoud,brandstof), waarop vervolgens door bijna iedereen dezelfde correctie in verband met privégebruik werd aangebracht in de laatste BTW-aangifte. Ook was het mogelijk om de correctie toe te passen op basis van het werkelijk gebruik, maar hier werd weinig gebruik van gemaakt omdat hiervoor de kilometers moesten worden bijgehouden. Voor speciale groepen werknemers golden speciale regelingen (ambulanten, nulrijders, dealers,bestelauo’s). Een en ander op basis van het BUA en diverse besluiten.
Woon-werkverkeer was privé tot en met 2007. Vanaf 2008 tot 1 juli 2011 kwalificeerde woon-werkverkeer als zakelijk verkeer.

Jurisprudentie

In de befaamde uitspraak van Rechtbank Haarlem op 1 juni 2011 was in geschil de hoogte van de correctie wegens privégebruik van de auto. Het ging om de vraag of het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 9 februari 2009, nr. CPP2009/109M een met het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA) strijdige en begunstigende regeling bevat, waarop op grond van het gelijkheidsbeginsel een beroep gedaan kon worden.

De rechtbank gaf de belastingplichtige gelijk.

Reactie staatssecretaris

De staatssecretaris reageerde onmiddelijk op deze uitspraak door met een nieuwe regelgeving en een wetswijziging.  Het budgettair belang van de uitspraak bedraagt namelijk € 0,5 – 1,5 miljard.

Er kwam een nieuwe wettelijke regeling voor iedereen. De Uitvoeringsbeschikking en het BUA golden niet meer. In plaats van een correctie op de aftrek van voorbelasting, werd het privégebruik voortaan als interne dienst belast. Een complete omslag. Daarnaast werd de zogenaamde normale vergoeding ingevoerd om constructies tegen te gaan.

Woon-werkverkeer is met ingang van 1 juli 2011 voor iedereen privé! Een nieuwe forfaitiare regeling werd in het leven geroepen, niet meer gebaseerd op de inkomstenbelasting. Het nieuwe forfait bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto van de zaak (inclusief BPM en BTW). Alle oude regelingen werden ingetrokken en op 20 december 2011 verscheen een nieuw besluit.

Commentaar

Op de nieuwe wet- en regelgeving is een hoop commentaar gekomen. Dit heeft te maken met het feit dat het halsoverkop en met terugwerkende kracht is ingevoerd. Hierover zal de komende jaren dan ook ongetwijfeld een hoop nieuwe jurisprudentie verschijnen.

Het is voor iedereen met een auto van de zaak aan te raden om bezwaar te maken tegen de correctie (eerste halfjaar 2011) en de interne dienst (tweede halfjaar 2011). Het zou immers zo maar kunnen dat de regels inderdaad onverbindend blijken te zijn! Dit bezwaar moet u maken binnen 6 weken na de BTW-aangifte over het laatste tijdvak van 2011.

 

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie