Btw tabak

Btw tabak

Naar aanleiding van een vraag van diverse leden van de tweede kamer behandelt de staatssecretaris de technische aspecten van voorfinanciering van btw op tabak in de detailhandel en op het verschil met Duitsland.

Btw over tabaksproducten

In Nederland wordt de btw over tabaksproducten samen met de accijns eenmalig geheven bij de fabrikant of importeur. De btw wordt daarbij berekend over de kleinhandelsprijs die door de consument uiteindelijk wordt betaald. De groot- en kleinhandel in het verkoopproces worden zo buiten de heffing gehouden. De huidige wijze van heffing wijkt af van de reguliere systematiek voor de btw zoals die is vastgelegd in de btw-richtlijn. Daarbij worden alle schakels in de verkoop- en distributieketen in de heffing van btw betrokken. Dit betekent dat de fabrikant met btw moet factureren aan de groothandel en de groothandel vervolgens ook weer met btw moet factureren aan de detailhandel. Nederland heeft destijds voor deze afwijking van de reguliere systematiek een machtiging voor onbepaalde tijd verkregen. De meeste andere lidstaten in de EU, waaronder Duitsland, hebben een dergelijke machtiging niet en passen derhalve het reguliere btw-systeem toe.

Afwijkend systeem

Nederland heeft destijds gekozen voor dit afwijkende systeem omdat dit in de praktijk goed werkte en de btw-heffing hierbij aansluit bij de accijnsheffing. De belastingheffing wordt met dit systeem beperkt tot een klein aantal belastingplichtigen en de kans op fraude is geringer. Thans zijn circa 50 producenten/importeurs belastingplichtig voor de gecombineerde afdracht van tabaksaccijns en bijbehorende btw. Bij wijziging van de btw-afdracht naar de reguliere heffingssystematiek neemt het aantal belastingplichtigen voor de btw op tabaksproducten met minstens een factor 100 toe. Doordat ook de groothandel en detailhandel btw-plichtig worden, zal het aantal btw-plichtigen op minstens 5000 uitkomen. Een groot deel van deze ‘extra’ belastingplichtigen, wordt nu al wel in de heffing betrokken omdat ze meer verkopen dan alleen tabak. Dit betreft zowel specifieke tabakszaken als verkoop in overige detailhandel (o.a. supermarkten, tankstations). De Belastingdienst zou door een dergelijke systeemwijziging bij meer belastingplichtigen op de btw-afdracht voor tabaksproducten moeten controleren. Dat leidt tot een stijging van de uitvoeringskosten.

Administratieve lasten

Omdat de overgang naar het reguliere btw-systeem in deze sector zou betekenen dat de accijns- en btw-heffing over tabaksproducten niet meer parallel lopen, zou dit voorts leiden tot meer administratieve lasten voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door aanpassing van systemen en in bepaalde gevallen het niet langer onder de kleine ondernemersregeling vallen.

Financieringlasten bedrijfsleven

Daarnaast zal een dergelijke overgang gevolgen hebben voor de financieringslasten van het bedrijfsleven. Bij de reguliere btw-heffing zal de voorfinancieringsproblematiek met betrekking tot de btw voor de groothandel en detailhandel door het btw-aftrekrecht minder spelen. Dit hangt echter nog wel af van de betalingstermijn van de fabrikant, de omzetsnelheid en de aangiftetermijn van de groothandelaar/detaillist. Aangezien de voorfinancieringsproblematiek niet alleen de btw treft, maar bovenal ook de nettoprijs en de accijns, zal deze naar verwachting maar voor een klein deel opgelost worden. De situatie wordt namelijk mede gevoed door de marktspecifieke situatie en de verhouding tussen de verschillende spelers op de tabaksmarkt, waarbij de fabrikanten slechts een beperkte marge en krappe betalingstermijnen voor de handel hanteren. Als bijvoorbeeld de fabrikanten de betalingstermijn voor de groothandel en de detaillisten verlengen, kan het nadeel van voorfinanciering opgelost worden. Het btw-regime is dus slechts een beperkt onderdeel van het probleem dat in de markt speelt.

Gevolgen wetsvoorstel tabaksbranche

Gelet op de gevolgen van dit wetsvoorstel voor de tabaksbranche, is de staatssecretaris bereid met een constructieve houding de komende weken met de tabaksbranche in overleg te treden over de btw-afdrachtsystematiek voor deze branche. Uiteraard zijn de accijnsvoorstellen en de btw-verhoging uit het Begrotingsakkoord 2013 daarbij een gegeven.

Bron: Schriftelijke antwoorden en nota van wijziging n.a.v. wetgevingsoverleg d.d. 18 juni 2012

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie