BTW-verhoging overgangsregeling

Het hoge BTW-tarief van 19% wordt met ingang van 1 oktober 2012 verhoogd naar 21%. De staatskas wordt hierdoor structureel gespekt met een dikke 4 miljard euro. Vanaf 2013 wordt een gedeelte van dit geld (ongeveer 1,5 miljard euro) teruggegeven aan de burger via de inkomstenbelasting en loonbelasting. Deze verschuiving van directe naar indirecte belastingen wordt ook wel de BTW-schuif genoemd. Dit zou op de lange termijn positieve invloed moeten hebben op de economische groei en de werkgelegenheid.

Overgangsregeling BTW-verhoging

Om de overgang soepel te laten verlopen heeft de overheid een overgangsregeling BTW-verhoging in het leven geroepen. De hoofdregel is dat het moment van presteren het tarief bepaalt (19% of 21%). Dit betekent:

  • Als de prestatie plaatsvindt vóór 1 oktober 2012, dient 19% BTW te worden berekend, ook al wordt de nota pas na die datum verstuurd en/of wordt er pas betaald na die datum.
  • Als de prestatie plaatsvindt ná 1 oktober 2012 dient 21% BTW te worden berekend, maar als de factuur of betaling al voor die datum plaatsvinden, moet er eerst 19% BTW in rekening worden gebracht. De overige 2% bent u pas verschuldigd ná 1 oktober 2012, dit dient dan dus in de aangifte te worden meegenomen. Dit is uiteraard niet praktisch, doe dit dus niet! Tot nu toe is hiervoor nog geen overgangsregeling gekomen.
  • Bij de oplevering van een onroerende zaak ná 1 oktober 2012 op grond van een vóór die datum afgesloten overeenkomst tegen een vergoeding die in termijnen vervalt, dienen de termijnen te worden gesplitst op datum en tarief.

Overgangsrecht BTW-verhoging

Door het maatschappelijk belang bij de aanbouw van onroerende zaken is voor deze situatie specifiek overgangsrecht BTW-verhoging onroerende zaken gemaakt. Dit geldt voor levering van onroerende zaken waarbij de vergoeding in termijnen wordt betaald. Het nieuwe BTW-tarief van 21% geldt alleen voor termijnen die betaald worden vanaf 1 oktober 2012. Deze regeling geldt ook voor verbouwingen, maar niet voor onderhouds- en herstelwerkzaamheden. Om te kunnen spreken van verbouwing moet door de werkzaamheden een verandering van de inrichting, de aard of de omvang van de zaak optreden. Als werkzaamheden bestaan uit zowel verbouwing als onderhoud mag de regeling ook worden toegepast op het hele bedrag, tenzij het grootste element onderhoud betreft.

Overgangsregeling BTW-verhoging nieuwbouw

De vereniging eigen huis heeft gesignaleerd dat de BTW-verhoging leidt tot problemen bij de kopers van een nieuwbouwwoning. Zij heeft daarom voorgesteld het hogere BTW-tarief pas in te laten gaan voor nieuwbouwcontracten die ná 27 april 2012 zijn gesloten, omdat kopers die vóór deze datum een contract voor de aankoop van een nieuwbouwwoning hiermee onmogelijk rekening hebben kunnen houden.

De regering is het hiermee eens en heeft daarom de overgangsregeling BTW-verhoging nieuwbouw in het leven geroepen exact zoals voorgesteld door de vereniging eigen huis. Deze mensen hoeven dus maar 19% BTW te betalen over de koopsom van hun nieuwe woning, ook al wordt deze pas opgeleverd ná 1 oktober 2012.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie