Vouchers in de BTW

Vouchers in de BTW

De BTW-richtlijn geeft geen specifieke regels voor de behandeling van vouchers in de BTW. Het gebruik maken van een voucher kan gevolgen hebben voor het belastbaar bedrag, het tijdstip van de prestatie en zelfs soms voor de plaats van dienst of de plaats van levering. Onduidelijkheid over de BTW-gevolgen kan problematisch zijn voor grensoverschrijdende transacties en voor transacties in de commerciele keten.
Eigen regels
Bij afwezigheid van communautaire regels hebben lidstaten eigen regels bedacht voor vouchers, waardoor problemen zijn ontstaan op het gebied van dubbele belasting of geen belasting. Dit leidt tot een inefficiente markt in de EU.
Wat is een voucher?
Een voucher is een instrument dat de houder een recht geeft op goederen of diensten of recht geeft op korting of teruggaaf in verband met de levering van goederen of diensten.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie