Heffingskorting 2015

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen. Er zijn verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Op de website van de belastingdienst kunt u zelf nagaan welke heffingskortingen u kunt krijgen.

Wijzigingen heffingskorting 2015

Per 1 januari 2015 zijn de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting vervallen. In uw aangifte voor 2014 kunt u voor het laatst gebruikmaken van de ouderschapsverlofkorting. Als u een voorlopige aanslag 2014 hebt gehad met 1 van deze heffingskortingen, dan heeft de afschaffing van deze heffingskortingen gevolgen voor uw voorlopige aanslag 2015.

Afbouw algemene heffingskorting 2015

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden? Dan kan de heffingskorting onder bepaalde voorwaarden aan u worden uitbetaald.

In 2015 is de algemene heffingskorting tot een inkomen van € 50.000 hoger dan in 2014. Vanaf een inkomen van € 50.000 is deze korting lager dan in 2014.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting

  U hebt recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.
  Vanaf 1 januari 2015 is de arbeidskorting verhoogd  voor inkomens tot circa € 85.000 en verlaagd voor inkomens daarboven. De afbouw van de arbeidskorting is in 2015 (net als in 2014) 4% van het inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit geldt voor inkomens hoger dan circa €50.000 per jaar. De afbouw loopt tot een inkomen van ongeveer €100.000.

 • Levensloopverlofkorting

  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt. U kunt het hele bedrag aan levenslooptegoed opnemen in 2015. U betaalt dan belasting over 80% van het levenslooptegoed dat u tot 31 december 2013 had opgebouwd. Voorwaarde is dat u uw volledige levenslooptegoed in 1 keer opneemt.

 • Werkbonus

  De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. De werkbonus vervalt vanaf 1 januari 2015 voor mensen die dan nog 61 jaar moeten worden. Mensen die op 1 januari 2015 61 jaar of ouder zijn, kunnen in aanmerking blijven komen voor deze heffingskorting.

Heffingskortingen voor ouders

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Alleenstaande ouders en minstverdienende partners kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen als zij zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van uw inkomen.

Heffingskorting voor ouderen

 • (Alleenstaande)ouderenkorting

  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting.

 • Tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden

  De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden is 1% (in 2015: 0,33 %) van de uitkering uit een pensioenregeling of regeling voor vervroegd uittreden, tot een maximumbedrag. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

 • U heeft recht op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) of op hulp om werk te vinden. U krijgt daarnaast geen ouderenkorting.
 • U heeft recht op een Wajong uitkering of op hulp om werk te vinden. Maar u ontvangt geen Wajong-uitkering omdat u ook ander inkomen heeft.

Heffingskorting voor groen beleggen

Belegt u of uw fiscale partner in 2014 geld in een groenfonds? Dan krijgt u een korting van 0,7% van uw vrijstelling in box 3.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Voor deze heffingskortingen hoeft u niets te doen:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • heffingskortingen voor mensen die AOW ontvangen;
 • tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst. Aldus alles over de heffingskorting 2015.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op