Tarief aanmerkelijk belang 2015

Het tarief aanmerkelijk belang 2015 is 25%. De tijdelijke verlaging van het belastingtarief voor box 2 van de inkomstenbelasting (IB) is vervallen met ingang van 1 januari 2014.

Tijdelijke verlaging tarief box 2

In 2014 gold een tijdelijk verlaagd tarief van 22% voor box 2 van de inkomstenbelasting, het aanmerkelijk belang. Het tarief bedroeg 22% tot een maximum belastbaar inkomen van 250.000 euro. Deze tijdelijke verlaging van het belastingtarief is vervallen per 1 januari 2015. Het tarief voor box 2 is daarom dus weer 25% voor het gehele belastbare inkomen.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op