Innovatiever, kleinschaliger en regionaal mbo

Het mbo onderwijs wordt innovatiever, kleinschaliger en regionaal georganiseerd. De bedoeling is dat meer jongeren hierdoor met overtuiging kiezen voor een beroepsopleiding, aldus een nieuwsbericht van de rijksoverheid van 2 juni 2014.

Vakmanschapsroutes en beroepsroutes

Er komen nieuwe vakmanschapsroutes en beroepsroutes, kortere en intensievere leerroutes, die studenten meer moeten gaan uitdagen en hen beter voorbereiden op wat de regionale arbeidsmarkt vraagt.

Getalenteerde jongeren krijgen meer mogelijkheden om hun creativiteit, kennis en vaardigheden en ondernemerschap op hoog niveau te ontwikkelen.

De nieuwe vakmanschapsroute gaat vmbo leerlingen sneller opleiden tot gespecialiseerde vakmensen op mbo niveau. De nieuwe beroepsroute moet studenten een doorlopende leerlijn bieden van het vmbo naar het hoger beroepsonderwijs. Om de kwaliteit van het beroepsonderwijs verder te verhogen worden standaard examens de norm.

Samenwerking met regionale bedrijven

Er komt daarnaast extra geld voor meer samenwerking met regionale bedrijven. Ook krijgen scholen meer ruimte om het onderwijs vorm te geven in samenwerking met regionale bedrijven.

Het mbo onderwijs wordt hierdoor hopelijk innovatiever, uitdagender en herkenbaarder voor iedereen, aldus minister Bussemaker.

Veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt

De samenleving en economie veranderen in een steeds hoger tempo. Dat vraagt om beroepsonderwijs dat jongeren voldoende vakkennis meegeeft, maar hen ook opleidt om goed om te gaan met een veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt.

De minister wil meer aandacht en waardering voor praktische vaardigheden en capaciteiten van jongeren in het hele onderwijs. Daarnaast wil ze regionale initiatieven van beroepsonderwijs en bedrijfsleven meer ruimte geven. De Nederlandse economie is immers voor een groot deel afhankelijk van kundige vakmensen. Innovatie vanuit de regio moet meer kansen krijgen.

Teveel goede vakmensen gaan nu voor de arbeidsmarkt verloren omdat studenten het beroepsonderwijs links laten liggen. Dat is een verspilling van talent en dat maakt onze economie onnodig kwetsbaar, aldus de minister.

Juiste studiekeuze

Studiebijsluiters en intakegesprekken gaan jongeren helpen een juiste studiekeuze te maken, die beter aansluit bij hun capaciteiten. Ook komt er meer aandacht voor toptalenten in het mbo.

De meester en gezel formule wordt verder uitgebreid naar nieuwe mbo opleidingen, als onderdeel van een breder excellentieprogramma voor talentvolle mbo-studenten. De minister stelt hiervoor een bedrag van € 25 miljoen beschikbaar.

Innovatiever en kleinschaliger

Een school is geen leerfabriek en moet dat ook niet uitstralen. Om studenten zich beter thuis te laten voelen wil de minister dat het mbo hun onderwijs kleinschaliger gaan organiseren, door het vorm te geven binnen mbo colleges onder leiding van een onderwijskundig leider.

Deze colleges moeten herkenbaar zijn voor studenten en bedrijven en krijgen meer ruimte voor eigen initiatieven, zodat ze beter kunnen inspelen op regionale arbeidsmarktontwikkelingen.

Op deze manier wordt het voor scholen eenvoudiger gecombineerde leerroutes aan te bieden, waarbij studenten de basis in de schoolbanken leren en praktijkervaring opdoen bij een werkgever.

Ook krijgen scholen de gelegenheid om opleidingen aan te passen aan de regio, zodat ze beter kunnen inspelen op de behoeftes van werkgevers in hun regio, zoals bij het vak Duits in de grensstreek.

Om mbo studenten meer te laten werken met moderne materialen en technieken op school stelt de minister extra geld beschikbaar. Samen met een investering van het bedrijfsleven komt daarmee € 300 miljoen beschikbaar voor innovatiever beroepsonderwijs dat studenten beter voorbereidt op de toekomstige praktijk.

Bron: rijksoverheid

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie