Wat is speur- en ontwikkelingswerk (s&o) voor de WBSO?

Speur- en ontwikkelingswerk (s&o), wat is dat eigenlijk? Onder s&o (1) voor toepassing van de WBSO en RDA wordt verstaan:
 1. Technisch-wetenschappelijk onderzoek
 2. De ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen of programmatuur
 3. Een analyse van technische haalbaarheid van het zelf verrichten van s&o
 4. Het uitvoeren van technisch onderzoek naar een substantiële wijziging van een productiemethode, indien de wijziging kan leiden tot een significante verbetering van het fysieke productieproces dat reeds wordt toegepast in de onderneming, dan wel naar modellering van processen, indien deze kan leiden tot een significante verbetering van programmatuur die reeds wordt toegepast in de onderneming 
1. Technisch-wetenschappelijk onderzoek

Niet alle wetenschappelijk onderzoek valt onder speur- en ontwikkelingswerk. Alleen technisch wetenschappelijk onderzoek. Hiermee wordt aangegeven dat het onderzoek betrekking moet hebben op technische vakgebieden, zoals Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Onderzoek met betrekking tot sociale vakgebieden, zoals Rechten, Economie en Filosofie is niet technisch en komt dus niet in aanmerking voor fiscale subsidie.

2. Ontwikkeling van technisch nieuwe producten, processen of programmatuur

De ontwikkeling van producten, processen of programmatuur is de belangrijkste categorie s&o. Om in aanmerking te komen dienen deze technisch nieuw te zijn voor de ondernemer die ze ontwikkelt. De vraag of iets technisch nieuw is, hangt dus af van de ondernemer in kwestie.

Om te kunnen spreken van speur en ontwikkelingswerk, moet er sprake zijn van technische risico’s of onzekerheden (3). S&o is gericht op het oplossen van een technisch probleem/knelpunt. S&o eindigt op het moment dat het probleem is opgelost (of wanneer duidelijk is geworden dat er geen oplossing bestaat).

De beoordeling of sprake is van technisch nieuwe programmatuur is lastiger te beantwoorden dan bij producten of processen. Dit wordt daarom hierna afzonderlijk behandeld.

Programmatuur

 Onder programmatuur wordt verstaan het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de verwerkingsprocessen bepaalt (2). 

Het ontwikkelen van nieuwe technologie, het doorontwikkelen van bestaande technologie en het vinden van een technische oplossing voor een IT-probleem kwalificeren als s&o. Belangrijk is het onderscheid tussen technisch nieuw en nieuw (3). In twee gevallen spreken we van technisch nieuw:

 1. Er wordt een nieuw IT-principe ontwikkeld (geprogrammeerd).
 2. Zelf ontwikkelde en in de onderneming toegepaste programmatuur, op technisch nieuwe wijze integreren/laten samenwerken.

Het onderscheid is lastig te maken. Vandaar dat we hieronder een aantal voorbeelden hebben opgenomen.

Voorbeelden technisch nieuwe programmatuur:

 • Het ontwikkelen van een nieuwe generator die spraakgestuurde softwareontwikkeling mogelijk maakt binnen het J2EE-framework.
 • Het zelf ontwikkelen van een SMS-engine.

Voorbeelden niet technisch nieuwe programmatuur:

 • Het ontwikkelen van een nieuw informatiesysteem op grond van een nieuwe database en een nieuw netwerk.
 • Het ontwikkelen van software binnen een voor de ondernemer nieuwe ontwikkelomgeving.
3. Analyse technische haalbaarheid s&o-project

Het gaat hier om het onderzoeken van de technische haalbaarheid van een zelf uit te voeren onderzoek/ontwikkeling. Het gaat hierbij om het antwoord op de vraag of de ondernemer zelf in staat is dit uit te voeren, niet om de technische haalbaarheid van het onderzoek in technische zin.

4. Technisch onderzoek naar procesverbetering

Het gaat hier om twee soorten technisch onderzoek:

 1. Procesverbetering (verbetering van het productieproces)
 2. Procesmodellering met als doel programmatuurverbetering (verbeteren van de gebruikte programmatuur)

Er moet sprake zijn van meer dan routinematige procesoptimalisatie (3). Hierbij valt te denken aan:

 • Analyseren van technische knelpunten in het productieproces
 • Onderzoeken van alternatieve (betere) productiemethoden
 • Onderzoeken van verbeterde programmatuur, waardoor het productieproces efficiënter verloopt
(1) Het begrip s&o wordt in dit artikel opgevat in de zin van art. 1, eerste lid, onderdeel n, Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (Wet VA).
(2) Art. 1, eerste lid, onderdeel o, Wet VA.Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie