Wat verandert er in 2014 voor de WBSO en RDA?

Wat verandert er in 2014 voor de WBSO en RDA? In het belastingplan 2014 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

E-Sign

E-Sign – erkinsahin SXC

WBSO en RDA?

WBSO en RDA wat was dat ook alweer? Even heel kort dan. De WBSO verlaagt de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (s&o) Dit wordt ook wel research and development genoemd (r&d). De RDA geeft ondernemers een extra aftrekpost voor de andere kosten en uitgaven gemaakt voor s&o.

Vanaf 1 juli 2014 alleen nog eHerkenning

Een belangrijke wijziging voor in de praktijk. Vanaf 1 juli 2014 kunnen aanvragen alleen nog maar digitaal worden ingediend met behulp van eHerkenning.

Aanvragen voor 1 januari 2014 moeten uiterlijk op 30 november 2013 zijn ingediend.

WBSO 2014

De WBSO ziet er in 2014 als volgt uit:

  • eerste schijf van € 200.000 naar € 250.000, percentage omlaag van 38% naar 35% (starters 50%);
  • tweede schijf blijft gelijk op 14%, plafond van € 14 miljoen blijft ook gelijk;
  • verrekeningsmogelijkheden verruimd, afdrachtvermindering kan meer over naar volgend tijdvak in jaar;
  • jaaraanvraag mogelijk voor alle ondernemers/indieners;
  • aanvraagperiode minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden.

S&O-aftrek voor zelfstandigen
Het bedrag van de S&O-aftrek voor zelfstandigen ( inclusief de extra aftrek voor starters) worden als het goed is eind 2013 bekend.

RDA 2014

En in 2014 geldt voor de RDA dat:

  • percentage voor RDA verhoogd van 54% naar 60%.

Budget

Het budget is voor 2014 vastgesteld op € 756 miljoen voor de WBSO en € 302 miljoen voor de RDA. Dit budget is in de voorgaande jaren steeds overschreden, waarna besloten werd alle aanvragn volledig uit te betalen. Dit zal naar verwachting in 2014 niet anders zijn.

Samengevat en conclusie

Het percentage van de WBSO is dus verlaagd, maar de eerste schijf is tegelijkertijd verhoogd. Het effect hiervan zal klein of nihil zijn. Het percentage van de RDA is licht verhoogd. Ook het effect hiervan zal beperkt zijn.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie