Hoe belastbaar bedrag berekenen vpb (vennootschapsbelasting)?

In dit artikel gaan we in op de berekening van het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting (vpb).

Belastbaar bedrag berekenen vpb

Vennootschapsbelasting wordt (voor binnenlandse belastingplichtigen) geheven over het belastbaar bedrag. Het belastbare bedrag is de in een jaar gemaakte belastbare winst verminderd met de te verrekenen verliezen. De belastbare winst vervolgens is de jaarwinst minus de aftrekbare giften.

Berekening

De berekening ziet er dus als volgt uit:

Jaarwinst
Aftrekbare giften -/-


 

Belastbare winst
Te verrekenen verliezen -/-


Belastbaar bedrag vpb

Bovenstaande regels worden overigens gegeven in artikel 7, leden 1 tot en met 3 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.Bepalen winst voor de vennootschapsbelasting

Het bepalen van de winst voor de vennootschapsbelasting gaat op grote lijnen op dezelfde manier als het vaststellen van de winst uit onderneming voor de inkomstenbelasting. De meeste regelingen uit de inkomstenbelasting gelden ook voor de vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan afschrijvingen, investeringsaftrek en vrijstellingen.

Een belangrijk verschil zit in de toepassing van de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek. Deze gelden alleen voor de ib en niet voor de vpb.

De vpb op haar beurt heeft daarnaast ook een groot aantal zeer belangrijke regelingen die niet voor de ib gelden. Denk hierbij aan de voor de praktijk essentiële deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid.Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie