Nieuw verzamelbesluit dividendbelasting

De staatssecretaris van Financiën op 21 november 2011 een nieuw verzamelbesluit dividendbelasting uitgebracht.

Dit besluit bevat een goedkeuring voor het jaarvereiste bij de vrijgestelde inkoop van aandelen door beursgenoteerde fondsen. Goedgekeurd wordt dat een tekort aan dividend in contanten kan worden aangevuld met het belaste gedeelte van ingekochte aandelen.

Verder wordt het besluit CPP 2009/1310M ingetrokken, omdat de inhoud van dit besluit is gecodificeerd.

Bron: Dividendbelasting. Verzamelbesluit. Directoraat-generaal Belastingdienst. Besluit van 21-11-2011, nr. DGB 2011/6870M, Staatscourant 2012, nr. 151

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie