Verliesverrekening VPB

Hoe werkt verliesverrekening VPB? Samengevat wordt een verlies verrekend met de belastbare winsten van:

  1. het voorafgaande jaar (carry back / achterwaartse verliesverrekening)
  2. de negen volgende jaren (carry forward / voorwaartse verliesverrekening)

Munten

Verliesverrekening VPB

Eerst wordt een verlies voor zover mogelijk verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna wordt het verlies verrekend met de winsten van komende jaren.

Als een verlies dus niet volledig kan worden verrekend met de winst van het voorgaande jaar, dan pas is voorwaartse verliesverrekening mogelijk. De termijn hiervoor is beperkt tot 9 jaar.

Carry back tot 3 jaar terug mogelijk?

Voor de aangiften vennootschapsbelasting over de jaren 2009 tot en met 2011 gold een verruiming van de termijn voor achterwaartse verliesverrekening (carry back). Dit was een tijdelijke maatregel in verband met de economische crisis. De verliesverrekeningstermijn werd onder voorwaarden verruimd van 1 naar 3 jaar.  De consequentie van gebruik maken van deze tijdelijke regeling was dat de voorwaartse verliesverrekening dan werd beperkt tot 6 jaar in plaats van 9 jaar.

Wanneer is verliesverrekening niet mogelijk?

In drie situaties zijn verliezen niet verrekenbaar of slechts onder voorwaarden:

  1. Belangenwijziging – het belang van de aandeelhouders in de vennootschap wijzigt
  2. Houdsterverliezen – een verlies van een houdster- of financieringsmaatschappij
  3. Fiscale beleggingsinstelling – het speciale regime voor FBI’s is van toepassing

Verliesbeschikking / voor bezwaar vatbare beschikking

Een verlies wordt verrekend met de belastbare winsten, mits het verlies door de inspecteur van de belastingdienst is vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking. Tegen deze beschikking kunt u bezwaar maken.

Wettelijke bepalingen

De verrekening van verliezen is geregeld in hoofdstuk IV van de wet op de vennootschapsbelasting 1969 in de artikelen 20 tot en met 21a.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op