BTW tarief historie

Op 1 oktober 2012 wordt het normale BTW tarief in Nederland verhoogd van 19% naar 21%. Een mooi moment om eens terug te blikken op de geschiedenis van de BTW en met name natuurlijk de BTW tarief historie.

Geschiedenis van de BTW in Nederland

De geschiedenis van de BTW of omzetbelasting in Nederland gaat terug tot het jaar 1969. Vanaf toen werd de omzetbelasting in Nederland geheven volgens het stelsel van Belasting over de Toegevoegde Waarde. Het huidige BTW stelsel is ingevoerd op voorstel van de Europese Unie (EU). De EU wou graag een Europese belasting invoeren en dit is dus de BTW geworden, gemodelleerd naar het Franse systeem van heffing van omzetbelasting, de TVA.


BTW tarief historie Nederland

De BTW tarief historie in Nederland begint in 1969 toen het huidige systeem werd ingevoerd. Het lage tarief bedroeg toen 4% en het hoge of normale tarief 12%. De BTW tarieven zijn gedurende de jaren verscheidene malen gewijzigd, waarbij er sprake is van een duidelijke trend omhoog. Deze trend kan overigens wereldwijd worden waargenomen.

Historische BTW tarieven Nederland

Hieronder vind je een overzicht van de historische BTW percentages in Nederland, vanaf het moment van invoering van de huidige belasting over de toegevoegde waarde op grond van de Europese BTW-richtlijnen in de Wet op de omzetbelasting 1969.

Ingangsdatum Laag Hoog
1 januari 1969 4% 12%
1 januari 1971 4% 14%
1 januari 1973 4% 16%
1 oktober 1976 4% 18%
1 januari 1984 5% 19%
1 oktober 1986 6% 19%
1 januari 1989 6% 18,5%
1 oktober 1992 6% 17,5%
1 januari 2001 6% 19%
1 oktober 2012 6% 21%
1 januari 2019 9% 21%

Er is voornamelijk vanuit het bedrijfsleven veel kritiek geuit op de invoeringsdatum 1 oktober 2012. Invoering per 1 januari 2013 zou gewenst zijn in verband met de administratieve systemen. Uit bovenstaande tabel met de BTW tarief historie blijkt dat wel vaker voor invoering op 1 oktober is gekozen in plaats van 1 januari.Bewaren