Onroerende zaken btw

De levering en verhuur van onroerende zaken is erg ingewikkelde materie voor wat betreft de BTW gevolgen die hieraan kleven. Helemaal als ook de samenhang met de overdrachtsbelasting wordt meegenomen. Dit verdient een afzonderlijke behandeling.

Begrippen onroerende zaken btw

Levering

Verhuur

Samenloop overdrachtsbelasting