Omzetting faillissement in schuldsanering
jul31

Omzetting faillissement in schuldsanering

Omzetting faillissement in schuldsanering. Afwijzing verzoek verkorting looptijd. arrest van 22 juli 2014 inzake [appellante], wonende te Den Haag, appellante, hierna: [appellante], advocaat: mr. A.C.E.G. Cordesius te Den Haag. Het geding Bij verzoekschrift (met productie), ingekomen ter griffie van het hof op 29 mei 2014, heeft [appellante] hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 23 mei 2014, waarbij...

Lees verder

Regresvordering

Regresvordering Door bijdrageplicht hoofdelijke schuldenaren ontstaat een regresvordering. Aanvangstijdstip verjaring. Niet vereist dat benadeelde daadwerkelijk bekend is met juridische beoordeling feiten en omstandigheden waaruit voor hem de schade voortvloeit. Datum uitspraak: 04-05-2012 Datum publicatie: 04-05-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Bijdrageplicht hoofdelijke schuldenaren;...

Lees verder

Vaststelling beslagvrije voet

Vaststelling beslagvrije voet Verzoek van niet in Nederland wonende schuldenaar tot vaststelling beslagvrije voet. Datum uitspraak: 04-05-2012 Datum publicatie: 04-05-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Art. 81 RO. Verzoek van niet in Nederland wonende schuldenaar tot vaststelling beslagvrije voet; art. 475e Rv. Verzoek om rogatoire commissie. Stelplicht. Vindplaats(en): Rechtspraak.nl...

Lees verder

Schuldeisersverzuim

Schuldeisersverzuim Schuldeisersverzuim waarbij de schuldenaar reeds in verzuim verkeerde toen onder hem derdenbeslag ten laste van schuldeiser werd gelegd. Schuldenaar moet aantonen dat hij bereid was te betalen en dat het derdenbeslag de betaling heeft belet. Datum uitspraak: 13-04-2012 Datum publicatie: 13-04-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Berusting in buitengerechtelijke...

Lees verder

Financieringsregeling

Financieringsregeling Uitvoering convenant houdende financieringsregeling voor in financiële problemen verkerende vennootschappen. Vordering bank uit geldlening. Reconventionele vordering schuldenaar tot vergoeding schade als gevolg van vroegtijdige inperking krediet waardoor faillissement vennootschappen. Oordeel dat bank niet tot inperking krediet en niet-uitvoering betalingsopdrachten mocht overgaan. Datum uitspraak: 20-04-2012...

Lees verder