BTW wijziging per 1 januari 2019

Verhoging lage tarief

De overheid heeft een BTW wijziging per 1 januari 2019 doorgevoerd. Het lage BTW tarief van 6% zal op 1 januari 2019 stijgen naar 9%. Hierdoor zullen o.a. levensmiddelen in prijs stijgen.  Er is door de overheid besloten om over prestaties die al in 2018 zijn gefactureerd en, als het particulieren betreft ook in 2018 zijn betaald, de btw-verhoging niet alsnog na te heffen. Dit ter voorkoming van administratieve rompslomp. Wilt u makkelijk BTW berekenen? Ga dan naar deze calculator.Kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling (KOR) gaat pas in 2020 veranderen, maar het is handig als mensen zich hierop in 2019 al voorbereiden. De nieuwe regeling houdt in dat u geen btw in rekening hoeft te brengen als uw omzet onder € 20.000 per jaar blijft. Op dit moment is nog het bedrag aan per saldo af te dragen btw beslissend.

Als u geen btw in rekening brengt, kunt u ook geen btw verrekenen. De regeling is optioneel, dus u kunt zelf beslissen of het voor u voordelig is de regeling toe te passen. Zo ja, dan moet u dit uiterlijk op 20 november 2019 aan de Belastingdienst hebben doorgegeven.

E-commerce

Indien u digitale diensten levert aan bewoners buiten Nederland maar binnen de Europese Unie, dan kunt u tot een omzet van € 10.000 BTW in rekening brengen. Boven dit bedrag dient u de BTW van het betreffende land in rekening te brengen. U kunt dit via een vereenvoudigd systeem, het zogeheten MOSS-systeem, via de Nederlandse belastingdienst aangeven.

Vouchers

De regeling voor btw op vouchers, zoals cadeaubonnen, wordt gewijzigd. Vouchers waarvan vooraf bij uitgifte al bekend is welk land de btw mag heffen en tegen welk tarief, zijn belast op het moment van uitgifte. Vouchers waarbij dit bij uitgifte niet vaststaat, zijn bedoeld voor meermalig gebruik. Deze zijn belast bij inwisseling voor een goed of dienst.

Sportdiensten

De diensten die sportorganisaties leveren aan leden, zijn momenteel al vrijgesteld van btw, maar vanaf 1 januari 2019 geldt dit ook voor diensten aan niet-leden. Deze vrijstelling geldt niet voor organisaties met een winstoogmerk.Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op