Switchorders

Switchorders Switchen tussen beleggingsfondsen onder een lijfrentepolis, tijdstip waarop switchorders kunnen worden geplaatst om nog te worden afgehandeld tegen de slotkoersen van een bepaalde dag. Afspraken tussen partijen uit 1998 zijn in strijd met het “forward pricing” beginsel. Dit beginsel is gegrond op een, in elk geval naar de stand van zaken van 2009, internationaal breed gedragen overtuiging, welke overtuiging...

Lees verder

Borgtocht

Borgtocht Bank heeft de belangen van de borg niet geschaad door het pandrecht op vordering niet voor de opzegging van het kredietfaciliteit mede te delen aan de schuldenaar van de vordering. Datum uitspraak: 24-04-2012 Datum publicatie: 26-04-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Borgtocht. Bank heeft de belangen van de borg niet geschaad door het pandrecht op vordering niet voor de opzegging...

Lees verder

Zorgplicht assurantietussenpersoon

Zorgplicht assurantietussenpersoon Zowel voorafgaand aan de sluiting van de opdrachtovereenkomst als tijdens de duur ervan is de assurantietussenpersoon verplicht de verzekeringnemer te informeren over de omvang van de provisie die de tussenpersoon van de verzekeraar zal ontvangen inzake de pensioenverzekering, ook voor zover die provisie niet ten koste van de premie komt. Datum uitspraak: 01-05-2012 Datum publicatie: 04-05-2012...

Lees verder

Boete wegens overtreding van het mededelingsverbod

Boete wegens overtreding van het mededelingsverbod Boete wegens overtreding van het mededelingsverbod. Voor de vraag of sprake is van voorwetenschap kan de betrouwbaarheid van de informatiebron mede van belang zijn. De omstandigheid dat de overtreding werd begaan in het kader van een kredietoverenkomst draagt bij aan de conclusie dat sprake is van een verminderde ernst van de overtreding. Datum uitspraak: 24-04-2012 Datum publicatie:...

Lees verder

Schadevordering op grond van tekortkoming advisering door accountant

Schadevordering op grond van tekortkoming advisering door accountant Datum uitspraak: 27-04-2012 Datum publicatie: 27-04-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Schadevordering op grond van tekortkoming in advisering door accountant; toepasselijkheid algemene voorwaarden. Onbegrijpelijk oordeel dat opdrachtgever en zijn kinderen gerekend moeten worden tot de in art. 6:235 lid 1 BW bedoelde personen...

Lees verder