Vermogensbeheer of vermogensadvies
feb04

Vermogensbeheer of vermogensadvies

Vermogensbeheer of vermogensadvies. Opvolging vermogensmanager. Tekortkoming, oorzakelijk verband, schade en schadeberekening. Vergelijking met benchmark Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 22-12-2015 Datum publicatie 11-01-2016 Zaaknummer 200.156.722/01 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie “Vermogensbeheer of vermogensadvies. Opvolging vermogensmanager. Tekortkoming, oorzakelijk...

Lees verder
Schijnhandeling niet aangetoond voor btw
nov25

Schijnhandeling niet aangetoond voor btw

Belanghebbende heeft het door de tennisvereniging met de gemeente gesloten huurcontract (en daarmee alle rechten en verplichtingen) overgenomen. Ten aanzien van de door de inspecteur gestelde juridische schijnhandeling merkt het Hof op dat niet is gebleken dat de door belanghebbende gepresenteerde rechtshandelingen niet stroken met de werkelijke bedoeling van contractspartijen. Het Hof acht aannemelijk dat partijen de gevolgen van die...

Lees verder
Aanpassing rentepercentage hypothecaire lening
jun21

Aanpassing rentepercentage hypothecaire lening

  Aanpassing rentepercentage hypothecaire lening. Wijzigingsbevoegdheid bedongen in algemene voorwaarden. Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Onredelijk bezwarend beding. Ambtshalve toetsing aan EG-Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Schending bancaire zorgplicht. Gedragscode Hypothecaire Financieringen.   InstantieGerechtshof AmsterdamDatum uitspraak19-05-2015Datum...

Lees verder
Gewijzigd computerprogramma is een oorspronkelijk werk
aug12

Gewijzigd computerprogramma is een oorspronkelijk werk

Auteursrecht / 10 Aw / Gewijzigd computerprogramma is een oorspronkelijk werk. Vraag wie recht heeft op dat programma. Uitspraak GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer gerechtshof : 200.101.781/01 zaak-/rolnummer rechtbank : 476376 / HA ZA 10-3764 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 27 mei 2014 inzake 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DATAPARTNERS...

Lees verder
Proceskostenvergoeding hoger beroep taxateur
aug12

Proceskostenvergoeding hoger beroep taxateur

Proceskostenvergoeding hoger beroep. De hoofdprocedure betrof (de juistheid van) de door de heffingsambtenaar vastgestelde WOZ-waarde voor 2009 en 2010 van 109 woningen en 14 bedrijfsruimten. Het Hof is van oordeel dat belanghebbende in redelijkheid gebruik heeft gemaakt van de werkzaamheden van de taxateur en dat ook het aantal in rekening gebrachte uren redelijk is. het Hof acht het niet geraden om de vaststelling van de onderhavige...

Lees verder