Stop loss order

Stop loss order Datum uitspraak: 25-04-2012 Datum publicatie: 30-05-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig Inhoudsindicatie: Bank heeft in september 2008 ten onrechte een stop loss order van belegger niet uitgevoerd. Belegger spreekt de bank aan en vordert schadevergoeding. Bank stelt zich op het standpunt dat belegger heeft geaccepteerd dat de order niet was uitgevoerd en ervoor heeft...

Lees verder

Executoriaal beslag op aandelen

Executoriaal beslag op aandelen Datum uitspraak: 08-05-2012 Datum publicatie: 09-05-2012 Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Vennootschap is ontbonden nadat executoriaal beslag op de aandelen in die vennootschap was gelegd en op de voet van art. 474g Rv verlof was verzocht tot verkoop van die aandelen. Op wie rust de stelplicht (en bewijslast) van het al dan niet bestaan van baten op het...

Lees verder

Wat is crowdfunding?

Wat is crowdfunding? Crowdfunding is een veelgebruikte term de laatste tijd. Een trending topic. Maar wat is crowdfunding nou precies? Crowdfunding is een vorm van online bedrijfsfinanciering door een grote groep mensen. In dit artikel geven wij de huidige status van crowdfunding en bieden wij een blik richting de toekomst. Crowdfunding Crowdfunding – het ophalen van geld bij een grote massa kleine investeerders of donateurs – is een...

Lees verder

Economisch belang aandelen

Aanmerkelijk belang Belanghebbende stelt dat hij op grond van de overeenkomst, die hij op 14 maart 2008 met zijn broer heeft gesloten, met ingang van die datum een aanmerkelijk belang heeft verkregen. De Inspecteur betwist deze stelling primair met het argument dat de uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis betreffende de overdracht van aandelen onvoldoende bepaald is omdat slechts in algemene zin is bepaald dat het alle...

Lees verder

Onvoorwaardelijk recht op levering van aandelen is loon

Werknemer en werkgever hebben op 1 maart 2006 een arbeidsovereenkomst ondertekend. Naar het oordeel van de rechtbank heeft werknemer met het sluiten van deze overeenkomst op 1 maart 2006 een onvoorwaardelijk recht op levering van 250.000 aandelen in werkgever verkregen, welk recht verband houdt met zijn dienstbetrekking bij werkgever. Dit volgt uit deze overeenkomst, welke erop neerkomt dat werknemer, in verband met zijn...

Lees verder