Weigeren gemachtigde door belastingdienst
okt28

Weigeren gemachtigde door belastingdienst

De belastingdienst mag een gemachtigde van een belastingplichtige weigeren. In art. 2:2 lid 1 Awb staat namelijk dat een bestuursorgaan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie ernstige bezwaren bestaan kan weigeren. De belastingdienst maakt van die bevoegdheid dus slechts in uitzonderingsgevallen gebruik. Bijvoorbeeld als sprake is van evidente en ernstige ondeskundigheid. Of bij gemachtigden die herhaaldelijk de...

Lees verder
Fiscaal uitvoeringsbeleid
sep24

Fiscaal uitvoeringsbeleid

De tweede paragraaf van het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB) gaat over fiscaal uitvoeringsbeleid. Fiscaal uitvoeringsbeleid Het fiscale uitvoeringsbeleid is de uitleg van het recht die door of namens de staatssecretaris van Financien is vastgelegd in beleidsregels volgens artikel 1:3, vierde lid, van de Awb. Deze beleidsregels hebben generieke (algemene) werking. Ze gelden voor alle belanghebbenden in gelijke omstandigheden. In het...

Lees verder
Fiscale grensverkenning
sep23

Fiscale grensverkenning

Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht (BFB), paragraaf 4 gaat over  fiscale grensverkenning en strijd met goede trouw. Wat is fiscale grensverkenning? Van fiscale grensverkenning is sprake als de inspecteur van de belastingdienst in het vooroverleg een standpunt inneemt, de vragensteller zich hier niet in kan vinden en vervolgens probeert de casus, door telkens (kleine) wijzigingen aan te brengen, fiscaal net aanvaardbaar te presenteren....

Lees verder
Vooroverleg belastingdienst
sep23

Vooroverleg belastingdienst

De derde paragraaf van het Besluit Fiscaal Procesrecht gaat over vooroverleg met de belastingdienst. Wat is vooroverleg? Vooroverleg is overleg tussen de inspecteur van de belastingdienst aan de ene kant en de belanghebbende belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger aan de andere kant. Het doel van vooroverleg is een standpuntbepaling van de belastinginspecteur over de manier waarop het belastingrecht in een specifiek geval moet...

Lees verder