Acquisitie financiering via Mauritius
dec28

Acquisitie financiering via Mauritius

Acquisitie financiering via Mauritius. Liggen aan de schulden en de daarmee verband houdende rechtshandelingen in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag? Datum uitspraak: 19-11-2012 Datum publicatie: 26-11-2012 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig Inhoudsindicatie: Vennootschapsbelasting. 10a renteaftrekbeperking. Financiering van acquisities liep via vennootschap in Mauritius....

Lees verder

Overnameholding

Met ingang van 2012 geldt er een nieuwe renteaftrekbeperking overnameholdings in de vennootschapsbelasting waarin is geregeld dat bij gebruik maken van een overnameholding renteaftrek niet meer of beperkt mogelijk is. Deze renteaftrekbeperking is gericht tegen overnameholdingconstructies waarbij bijvoorbeeld een buitenlandse vennootschap een Nederlandse vennootschap overneemt en daarna verkoopt aan een door de buitenlandse...

Lees verder

Aanpassing aftrek deelnemingsrente

Als onderdeel van het pakket aan maatregelen om de overheidsfinanciën weer gezond te maken, is besloten om de aftrek van deelnemingsrente te beperken. In dit wetsvoorstel is een renteaftrekbeperking opgenomen die is gericht op situaties waarin sprake is van excessieve aftrek van deelnemingrente. De opbrengst van deze maatregel bedraagt € 150 miljoen en zal worden aangewend voor het verkleinen van het begrotingstekort. Bosal-gat Met...

Lees verder

Renteaftrekbeperking artikel 10d Wet Vpb

Renteaftrekbeperking van artikel 10d van de Wet Vpb. Rechtbank beslist conform Hoge Raad 18 november 2011, nr. 10/1719. Tussenschuiven Stichting maakt dit niet anders. Groep De concernstructuur kan schematisch – voor zover van belang – als volgt worden weergegeven: De heer [G] is algemeen directeur van [F] B.V. en [X] B.V. Geschil Tussen partijen is in geschil het antwoord op de vraag of de renteaftrekbeperking van artikel 10d van de...

Lees verder