Hoe belastbaar bedrag berekenen vpb (vennootschapsbelasting)?

In dit artikel gaan we in op de berekening van het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting (vpb). Belastbaar bedrag berekenen vpb Vennootschapsbelasting wordt (voor binnenlandse belastingplichtigen) geheven over het belastbaar bedrag. Het belastbare bedrag is de in een jaar gemaakte belastbare winst verminderd met de te verrekenen verliezen. De belastbare winst vervolgens is de jaarwinst minus de aftrekbare giften. Berekening...

Lees verder
Acquisitie financiering via Mauritius
dec28

Acquisitie financiering via Mauritius

Acquisitie financiering via Mauritius. Liggen aan de schulden en de daarmee verband houdende rechtshandelingen in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag? Datum uitspraak: 19-11-2012 Datum publicatie: 26-11-2012 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig Inhoudsindicatie: Vennootschapsbelasting. 10a renteaftrekbeperking. Financiering van acquisities liep via vennootschap in Mauritius....

Lees verder

Begrip groep joint venture

Vennootschapsbelasting. Art. 10d Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Thincapregeling. Begrip ‘groep’ in een geval waarin de aandelen in de belastingplichtige worden gehouden door twee vennootschappen in de verhouding 60/40 in het kader van een joint venture. Datum uitspraak: 21-09-2012 Datum publicatie: 21-09-2012 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie: Vennootschapsbelasting. Art. 10d Wet op de...

Lees verder

Thincapregeling niet strijdig met EU-recht en verdrag

De thincapregeling van art. 10d Wet VPB is niet in strijd met EU-recht en met discriminatiebepaling Verdrag Nederland-Frankrijk. Evenmin beperken artikel 6 Verdrag Nederland-Duitsland, artikel 9 Verdrag Nerderland-Frankrijk en artikel 9 Verdrag Nederland-Portugal toepassing van artikel 10d. Datum uitspraak: 21-09-2012 Datum publicatie: 21-09-2012 Rechtsgebied: Belasting Soort procedure: Cassatie Inhoudsindicatie:...

Lees verder

Vennootschapsbelasting 2012

Vennootschapsbelasting 2012 Met ingang van 1 januari 2012 is de vennootschapsbelasting op enkele onderdelen gewijzigd. In dit artikel geven wij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vennootschapsbelasting 2012. Tarieven vennootschapsbelasting 2012 De tarieven voor de vennootschapsbelasting in 2012 zijn: € 0 – € 200.000 20% € 200.000+ 25% Geen bezwaar mogelijk tegen voorlopige aanslag U kunt geen bezwaar maken...

Lees verder