BTW wijzigingen per 1 januari 2018
feb03

BTW wijzigingen per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn er twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de BTW tarieven: Btw-tarief voor geneesmiddelen Er is een duidelijke definitie gekomen voor geneesmiddelen die onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen. Onder dit verlaagde btw-tarief vallen alleen producten, waarvoor een handelsvergunning als geneesmiddel of homeopathisch geneesmiddel is afgegeven of die daar expliciet van zijn vrijgesteld. Producten die...

Lees verder
Nieuw kabinet verhoogd laag BTW tarief
okt11

Nieuw kabinet verhoogd laag BTW tarief

Het lage BTW-tarief van 6% wordt onder de nieuwe regering verhoogd naar 9%. Tegenover de verhoging van het lage BTW-tarief staat geen verlaging van het hoge tarief. De verhoging is echter onderdeel van het invoeren van een vlaktaks. Het lage BTW-tarief van 6% is op dit moment onder meer van toepassing op eten. Op de meeste boodschappen betaal je dus 6% BTW. Maar ook in restaurants is het tarief 6%, uitgezonderd alcoholische dranken....

Lees verder
Aanpassing toelichting 6%
sep15

Aanpassing toelichting 6%

Op 8 september 2017 heeft de overheid heeft de toelichting op de tabel aangepast, waarin staat vermeld welke goederen en diensten onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen. Er zijn uiteindelijk 27 posten gewijzigd. De tabel is geactualiseerd door uitspraken van rechters en standpunten van de Belastingdienst. In de staatskrant kunt u de aanpassingen verder...

Lees verder
Hoge Raad stelt Belastingdienst in gelijk over btw-heffing auto
mei04

Hoge Raad stelt Belastingdienst in gelijk over btw-heffing auto

De Hoge Raad heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld over de btw-heffing bij privégebruik auto van de zaak. Ruim 200.000 ondernemers hadden circa 2 miljoen bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst over heffing omzetbelasting bij privé gebruik auto. In maart van 2017 heeft de Belastingdienst besloten om bezwaren tegen de BTW, dat personeel dient te betalen over het privegebruik van de auto van de zaak, als...

Lees verder
Verduidelijking btw-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers
jan24

Verduidelijking btw-vrijstelling voor diensten door lijkbezorgers

De belastingdienst heeft aan de hand van een nieuw beleidsbesluit aangegeven dat er BTW-vrijstelling geldt voor het vervoer van overledenen naar het mortuarium en vervoer tijdens een uitvaart. De vrijstelling geldt als het transport wordt verricht door degene die de uitvaartplechtigheid verzorgt. Lijkbezorgers die de vrijstelling voor deze vervoersdiensten niet hebben toegepast dienen vanaf 1 januari 2017 een jaarlijkse herziening toe...

Lees verder
Wijziging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen
jan18

Wijziging teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen

De belastingdienst heeft meegedeeld dat er vanaf 1 januari 2017 andere regels gelden voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde BTW kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt er een aanpassing voor de terugbetaling van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering. Tot 1 januari 2017 kon een leverancier zijn betaalde BTW terugvragen, zodra het zeker is dat zijn vordering...

Lees verder