Hoge Raad stelt Belastingdienst in gelijk over btw-heffing auto

De Hoge Raad heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld over de btw-heffing bij privégebruik auto van de zaak.

Ruim 200.000 ondernemers hadden circa 2 miljoen bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst over heffing omzetbelasting bij privé gebruik auto. In maart van 2017 heeft de Belastingdienst besloten om bezwaren tegen de BTW, dat personeel dient te betalen over het privegebruik van de auto van de zaak, als ‘massaal bezwaar’ aan te wijzen. Dit betekent dat de zaken niet individueel behandeld worden, maar als 1 groep. Het betreft de bezwaren in de belastingjaren 2011 t/m 2016.

Op 21 april 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in 4 zaken. In twee zaken zijn alle bezwaren verworpen en is de belastingdienst dus in het gelijk gesteld. De andere 2 zaken heeft de Hoge Raad doorverwezen naar het hof Den Bosch. De belastingdienst zal nu aan de hand van deze arresten een besluit nemen voor alle gevallen. Volgens eigen zeggen zal dit binnen 6 weken gebeuren.

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op