Aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente
nov03

Aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

De aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente is geregeld in art. 13l VPB. Op grond daarvan komen renten en kosten ter zake van geldleningen die geacht worden verband te houden met de financiering van deelnemingen (de zogenoemde bovenmatige deelnemingsrente) niet in aftrek op de winst, voor zover het bedrag aan bovenmatige deelnemingsrente hoger is dan € 750 000. Hieronder vindt u een uitgebreide bespreking van deze...

Lees verder
Uitleg van het besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente
dec04

Uitleg van het besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente

Het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente (hierna: het besluit) werkt art. 13l lid 11 en art. 15ad lid 9 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: VPB) nader uit. In het besluit is de werking van de aftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente bij reorganisaties geregeld. Dit begrip reorganisaties is erg ruim. Hieronder vallen onder andere: het verhangen van een deelneming binnen het concern, fusie,...

Lees verder

Aanpassing aftrek deelnemingsrente

Als onderdeel van het pakket aan maatregelen om de overheidsfinanciën weer gezond te maken, is besloten om de aftrek van deelnemingsrente te beperken. In dit wetsvoorstel is een renteaftrekbeperking opgenomen die is gericht op situaties waarin sprake is van excessieve aftrek van deelnemingrente. De opbrengst van deze maatregel bedraagt € 150 miljoen en zal worden aangewend voor het verkleinen van het begrotingstekort. Bosal-gat Met...

Lees verder