Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013

Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 Op 4 juni 2012 heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (UFM) naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin een groot aantal fiscale maatregelen uit het akkoord is opgenomen. Begrotingsakkoord 2013 Op 25 mei 2012 hebben de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie het zogenoemde Begrotingsakkoord 2013...

Lees verder

Bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering De financiering van bedrijvenis cruciaal voor economische groei. Toegang tot financiering is daarom constant onder de aandacht. Bedrijfsfinanciering, met name van het MKB, wordt op de voet gevolgd. Terecht, want de turbulentie op de financiële markten en op economisch gebied heeft laten zien dat deze impact heeft op het bedrijfsleven en investeerders. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft...

Lees verder

Invoering bankenbelasting

Invoering bankenbelasting In een persbericht van 9 december 2011 valt te lezen dat de ministerraad op voorstel van minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het Wetsvoorstel bankenbelasting. Stabiliteit van de banksector De overheid heeft in het recente verleden, noodgedwongen, fors geïnvesteerd in de stabiliteit van de banksector in Nederland. Hoewel de steun...

Lees verder

Bankierseed en transparante hypotheektarieven

Bankierseed en transparante hypotheektarieven In een nieuwsbericht van 13 april 2012 introduceert minister De Jager van Financiën (FIN) de bankierseed voor alle bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen en maatregelen om hypotheektarieven transparanter te maken. Het doel van de maatregelen is om het vertrouwen in de financiële sector te herwinnen. Goed functionerende financiële sector De maatregelen zijn onderdeel van...

Lees verder

Bankenbelasting

De regering wil een bankenbelasting invoeren. Tijdens de kredietcrisis hebben banken in financiële nood overheidssteun ontvangen. De overheid wil daarom nu een financiële bijdrage van de banken vragen in de vorm van een bankenbelasting. Daarnaast moet de bankenbelasting het financiële stelsel gezonder maken doordat met deze belasting wordt geprobeerd de risico’s die banken – en daarmee de samenleving – lopen te...

Lees verder