Bankierseed en transparante hypotheektarieven

Bankierseed en transparante hypotheektarieven

In een nieuwsbericht van 13 april 2012 introduceert minister De Jager van Financiën (FIN) de bankierseed voor alle bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen en maatregelen om hypotheektarieven transparanter te maken. Het doel van de maatregelen is om het vertrouwen in de financiële sector te herwinnen.

Goed functionerende financiële sector

De maatregelen zijn onderdeel van een veelomvattend pakket aan regels dat ter consultatie aan marktpartijen en toezichthouders wordt aangeboden. De minister staat voor een goed functionerende financiële sector waar de klant weer centraal staat. Met deze maatregelen wordt een belangrijke stap in de goede richting gezet om het morele gezag van de sector te herwinnen.

Wat houdt de bankierseed in?

Met de bankierseed wordt geregeld dat medewerkers van alle financiële ondernemingen, zoals banken en verzekeraars een eed of belofte afleggen. De klant moet voorop staan en bankiers en verzekeraars moeten zich bewust worden van hun bijzondere rol in de maatschappij. De AFM houdt toezicht en indien de eed of belofte niet wordt nageleefd treedt een bestuurder in het uiterste geval af.

Meer inzicht in hypotheektarieven

Verder dienen hypotheekverstrekkers meer inzicht te geven in de hypotheektarieven. Het is nu vaak onduidelijk hoe hypothecaire tarieven tot stand komen. Met dit voorstel ontstaat meer inzicht in de opbouw van variabele rentes. Ook krijgen consumenten 3 maanden voor het aflopen van de rentevasteperiode een nieuw aanbod. Zo is er voor de consument echt wat te kiezen.

Historische hervormingen voor de financiële sector

Marktpartijen en toezichthouders hebben 4 weken de tijd om te reageren op de consultatie en inwerkingtreding wordt voorzien op 1 januari 2013. De maatregelen maken onderdeel uit van een groot pakket aan hervormingen van minister De Jager. In verschillende wetgevingspakketten worden historische hervormingen voor de financiële sector in korte tijd doorgevoerd. De aanpak van de financiële sector bestaat uit 40 belangrijke maatregelen.

Meer lezen?

De volgende brieven zijn zeer interessant:
Brief over de bankierseed
Brief over transparante hypotheektarieven

Bron: rijksoverheid

Auteur: de Redactie

Een team van BTW-deskundigen is continue bezig met jou te informeren over alles wat met BTW of omzetbelasting te maken heeft, zoals nieuwsberichten over BTW, wijzigingen van wetgeving, wijziging van BTW-tarieven en veel meer informatie over BTW.

Deel deze post op

Geef een reactie